h

De SP, Weert en de IJzeren Rijn.

18 juli 2005

De SP, Weert en de IJzeren Rijn.

Standpuntbepaling ten opzicht van de heringebruikname van het historische tracé van de spoorlijn IJzeren Rijn.

De IJzeren Rijn dreigt er te komen en wel via het zogenaamde historische tracé via Weert.
Wat betekent dat voor Weert?
Nou, in ieder geval geen extra werkgelegenheid en geen extra inkomsten, alleen maar veel, heel veel extra overlast.
Als de maximale capaciteit van deze lijn wordt benut, betekent dat 43 extra goederentreinen per dag. Dat zijn lange treinen die langzaam rijden dus geluidsoverlast en stof duren extra lang. Ook zullen deze treinen op het emplacement in Weert enige tijd moeten worden geparkeerd om te wachten tot de spoorlijn vrij is.

Het betekent ook vervoer van gevaarlijke stoffen dwars door onze stad.
Het betekent ook hoge geluidsschermen op de spoordijk door de stad. Het geluid van de treinen zal dan wel wat minder worden maar het geluid van het verkeer op de wegen langs de spoorlijn wordt extra versterkt.
Het betekent ook dat de spoorwegovergang aan de Roermondseweg waarschijn meer dan de helft van de tijd gesloten zal zijn.

Voor het opnieuw in gebruik nemen van een spoorlijn hebben we in ons land regels en procedures. Het ziet er naar uit dat onder druk van de Belgische overheid en transportondernemers onze Haagse overheid al die regels en procedures vergeten is.
Er zijn op dit moment twee spoorlijnen die min of meer parallel lopen aan de IJzeren Rijn. Beide lijnen hebben nog capaciteit over. Er is dus voor de SP geen reden om de IJzeren Rijn nieuw leven in te blazen en zeer zeker niet voordat aan alle regels is voldaan en alle procedures netjes zijn afgewerkt.

U bent hier