h

'Risico door IJzeren Rijn beperkt'

1 maart 2005

'Risico door IJzeren Rijn beperkt'

IJzeren RijnWeert - Heropening van de spoorlijn IJzeren Rijn door Weert vergroot de risico's voor ongelukken op het spoor, maar het gevaar blijft binnen de normen.

Een artikel uit Dagblad de Limburger van 1 maart 2005.

Dat stellen Burgemeester en Wethouders van Weert in antwoord op vragen van SP-raadslid P. Lempens. Het college baseert zich hierbij op gegevens uit de Milieueffectrapportage (Mer). Hoewel er dus geen normen worden overschreden, blijft de gemeente vechten voor ofwel een ondertunneling van de spoorlijn, of een omleiding om Weert heen.

Het gemeentebestuur heeft eerder al zijn zorgen uitgesproken over nadelige gevolgen van het heropenen van de IJzeren Rijn. Om de geluidsoverlast binnen de normen te houden, moeten langs het spoor hoge schermen komen. Omdat die bovenop het spoortalud komen, zou Weert door een acht meter hoog scherm in tweeën gedeeld worden. Bovendien vreest Weert dat heropening betekent dat er ook LPG-treinen door Weert komen te rijden.

Momenteel hangt het in gebruik nemen van de oude spoorlijn tussen de Antwerpse haven en het Duitse achterland nog vooral af van de Eerste Kamer. Als die akkoord gaat met een wet over een bemiddelingspoging tussen Nederland en België, wordt het heropenen van de oude lijn in één klap gelegaliseerd. Weert vecht samen met onder meer de gemeente Roermond al lange tijd tegen de spoorlijn.

SP-raadslid Lempens vroeg het Weerter college vooral uitleg over ammoniaktransporten, die ook nu al plaatsvinden door Weert. Volgens Burgemeester en Wethouders kan de gemeente daar weinig tegen doen. Wettelijk gezien is de gemeente verantwoordelijk voor rampenbestrijding rond het spoor, maar Weert bepaalt niet wat er over de rails mag rijden. Net als andere Nederlandse gemeenten langs het spoor gaat Weert een protestbrief naar Den Haag sturen over deze gang van zaken.

Overigens bekijkt het ministerie van Vrom momenteel al of het transport van ammoniak over het spoor beëindigd kan worden. De binnenvaart zou dit over kunnen nemen met aanvaringsbestendige tankers. Een zogeheten 'ketenstudie' moet duidelijk maken of dit allemaal haalbaar is.

Het Weerter college wil de studie afwachten voordat het écht gaat pleiten voor productie en verwerking van ammoniak op één en dezelfde plek. Maar Burgemeester en Wethouders zijn wel voorstander van zo'n centrale plek, voegen ze meteen aan die mededeling toe.

U bent hier