h

Huurders

3 november 2011

Voorstel SP zorgt voor lagere lasten 2/3 huishoudens

Het initiatiefvoorstel van de SP zorgt voor lagere lasten voor 2/3 van de woningbezitters in Weert. Huurders gaan er ongeveer 450 euro op vooruit en ook woningeigenaren tot 250.000 euro profiteren. De gemeenteraad neemt bij de begrotingsbehandeling een besluit.

Lees verder
27 december 2010

Woonvisie: vooral stenen stapelen, weinig aandacht voor huurders

De woonvisie die in de raadsvergadering van 15 december 2010 is behandeld, gaat nu vooral over 'stenen stapelen', vind de SP. Naast aandacht voor bouwen is minstens zo belangrijk de aandacht voor de sociale huurwoningen in Weert. De SP wees hierop in de gemeenteraad en kreeg hiervoor steun van andere partijen en de wethouder. Er komen hardere en beter controleerbare afspraken met Wonen Weert.

Lees verder
6 mei 2010

Bewoners seniorenwoningen Swartbroek willen duidelijkheid over onderhoud

De SP was onlangs op buurtbezoek bij de seniorenwoningen in SwartbroekDe bewoners van de seniorenwoningen aan de Eutropia- en Rectorijstraat in Swartbroek willen duidelijkheid over de toekomst van hun woningen. Bij buurtonderzoek van de SP enkele weken geleden kwam opnieuw de slechte staat van de woningen aan het licht.

Lees verder
22 februari 2010

SP eist snel inlossen belofte groot onderhoud huurwoningen Schuttebeemd

Het bewuste huizenblok aan de Schuttebeemd in GroenewoudIn 2002 heeft de SP samen met bewoners van de Schuttebeemd actie gevoerd voor de aanpak van de problemen met de huurwoningen, met name de slechte staat van onderhoud en ontbrekende isolatie. Eind 2002 is daarop door Wonen Weert (destijds BALANS) besloten om in 2009-2010 groot onderhoud te doen. De bewoners hebben echter nooit meer wat hierover vernomen.

Lees verder
31 januari 2010

Succesvolle actie SP en bewoners: Groot onderhoud Heidehof, geen sloop!

Stop de SloopDeze week heeft verhuurder Wonen Weert een eind gemaakt aan de al lang durende spanning voor de bewoners van de seniorenwoningen op Heidehof in Altweerterheide. Nadat bewoners en SP al meerdere keren op duidelijkheid hadden aangedrongen, laatst nog in november. De bewoners hebben nu duidelijkheid, en de best mogelijke uitkomst: geen sloop, maar groot onderhoud.

Lees verder
9 november 2009

Huurders Heidehof willen duidelijkheid

De SP maakte vorige week een ronde langs de huurders van de seniorenwoningen aan de Heidehof in Altweerterheide. Er is onvrede over de onduidelijkheid van de verhuurder over de toekomst van de huizen.

Lees verder
17 september 2008

Eindelijk cijfers over woningbouw; antwoorden stellen teleur

Tijdens de laatste commissievergadering Ruimtelijke Ordening kreeg de SP een keurig antwoord op vragen over sociale woningbouw. Wethouder Kirkels koos voor een deskundige en uitgebreide beantwoording van de vragen door een delegatie van woningcorporatie Wonen Weert.

Lees verder
5 juni 2007

SP stelt kamervragen over zoveelste poging opheffen Bouwvereniging Weert.

Wonen Weert probeert de Bouwvereniging Weert op te heffen om zo de weg vrij te maken voor een fusie tussen Wonen Weert en andere Limburgse woningcorporaties. De SP is erg kritisch over deze zoveelste poging.

Lees verder
16 mei 2007

Bewoners Oranjeflat willen duidelijkheid Wonen Weert over forse nabetalingen

De OranjeflatDe bewoners van de Oranjeflat in de wijk Moesel moeten aan Wonen Weert honderden euro’s servicekosten nabetalen over het jaar 2006. Wat de reden daarvoor is wordt niet aangegeven. De bewoners en de SP willen weten waar deze extra kosten in zitten.

Lees verder
15 december 2006

Bewoners Heidehof kunnen eindelijk beklag doen bij Wonen Weert

De bewoners van de Heidehof in Altweerterheide kunnen binnenkort schriftelijk klachten indienen over gebrekkig onderhoud aan hun woningen bij Wonen Weert. Dat werd hun op een bijeenkomst vandaag toegezegd door de verhuurder. De kwestie werd door de SP aanhangig gemaakt na buurtonderzoek in Altweerterheide.

Lees verder

Pagina's

U bent hier