h

Woonvisie: vooral stenen stapelen, weinig aandacht voor huurders

27 december 2010

Woonvisie: vooral stenen stapelen, weinig aandacht voor huurders

De woonvisie die in de raadsvergadering van 15 december 2010 is behandeld, gaat nu vooral over 'stenen stapelen', vind de SP. Naast aandacht voor bouwen is minstens zo belangrijk de aandacht voor de sociale huurwoningen in Weert. De SP wees hierop in de gemeenteraad en kreeg hiervoor steun van andere partijen en de wethouder. Er komen hardere en beter controleerbare afspraken met Wonen Weert.

De SP maakt zich zorgen over de positie van de huurders in Weert. Het serviceniveau bij Wonen Weert is na alle fusies en een nieuwe reorganisatie op komst, steeds minder geworden. Een sterke huurdersorganisatie is er (nog) niet. En de gemeente besteed in het stuk 'Regionale woonvisie Weerterkwartier' te weinig aandacht aan de sociale huursector en de belangen van huurders.

SP-woordvoerder Herman Beuvens: 'Dertig procent van de woningen in onze gemeente is sociale huur. In het stuk wordt hier te weinig aandacht aan besteed. Zeker omdat de meeste huurders qua inkomen, opleidingsniveau en sociale zekerheid vaak geen andere keus hebben en afhankelijk zijn van de verhuurder, is meer aandacht gewenst, vinden wij. Voor zichzelf opkomen en gehoord worden is niet vanzelfsprekend voor een groot deel van deze groep. Als de verhuurder niet goed met de huurder omgaat, en er is geen sterke huurdersorganisatie, vinden wij dat de gemeente voor hen op moet komen.'

De wethouder zei op verzoek van de SP toe dat de raadsleden vooraf worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe prestatieovereenkomst en bij de evaluatie van de vorige prestatieafspraken. Daarin zal aandacht komen voor alle door de SP aangedragen zorgen over de sociale woningbouw; de belangen van huurders, het serviceniveau, het toewijzingsbeleid, urgentiebeleid, de veranderende eigendomssituaties in complexen waar huurappartementen worden verkocht, de effecten van de huurliberalisatie op Weert en de verhouding tussen gemeente en verhuurders. Beuvens: 'Daarbij moeten ook de huurders zelf worden betrokken. Er is geen inwonersraad meer en de corporatie is geen vereniging meer, dus zal de gemeente naar de mensen zelf moeten luisteren.' De wethouder gaf aan dat de afspraken harder en beter controleerbaar moeten zijn.

De wethouder gaat ook in overleg met Wonen Weert over het in verband met de vergrijzing aanpassen van complexen zonder lift voor senioren. Wonen Weert had een onderzoek in deze toegezegd, de raad wordt hierover geïnformeerd.

U bent hier