h

Huurders

2 december 2006

SP stelt vragen over brandveiligheid kamerwoningen.

 nieuwsweert.nlIn een brief aan het college van B&W heeft de SP vragen gesteld over de brandveiligheid van kamerwoningen in Weert. Dit naar aanleiding van een recente brand in een kamerappartement boven Lunchcafé ’t Morregat.

Lees verder
25 februari 2005

SP blij met hogere vergoeding voor huurders; 'Nu Stramproy nog'

Verhuurder Wonen Weert gaat alsnog in op het verzoek van de bewonerscomités Oud-Fatima en Pastoor Frantzenstraat en de SP van vorig jaar mei. Alle bewoners die gedwongen moeten verhuizen vanwege de sloop van hun huurwoning wordt een basisbedrag van 5000 euro uitgekeerd. Aan hen die al verhuisd zijn doet u dit met terugwerkende kracht. De verhuurder volgt hiermee uiteindelijk toch de landelijke richtlijnen, iets waartoe de SP en de huurders al eerder, vergeefs, verzochten.

Lees verder
15 december 2004

Steun voor Vluchtelingenwerk, situatie pand Kirkels aan de Parallelweg

Foto: Paul Lempens / SP Weert

De SP heeft inzake de situatie in pand Kirkels aan de Parallelweg een ondersteunende brief voor de kamerbewoners en hun belangenbehartiger Vluchtelingenwerk gestuurd aan de gemeente Weert. Het is te gek voor woorden dat men zich tot de gemeente moet richten omdat de verhuurder onder andere onwillig is de verwarming in deze koude dagen goed te laten functioneren.

Lees verder
11 november 2004

Geen stijging fietsparkeertarieven, meer kamerwoningen.

Tijdens de algemene beschouwingen zijn twee moties die mede werden ingediend door de SP unaniem aangenomen. Het betreft de motie tegen het stijgen van fietsparkeertarieven in de binnenstad en vóór meer kamerwoningen in Weert

Lees verder
6 september 2004

SP: behandeling kamerbewoners Keent door gemeente onwaardig

De SP heeft de gemeente Weert op het matje geroepen over de manier waarop zij met de kamerbewoners in een te slopen pand op Keent omgaat. Volgens de SP hebben de bewoners onder andere nog geen alternatieve herhuisvesting aangeboden gekregen.

Lees verder
16 januari 2004

Huurdersplatform regio Weert opgericht

De Bewonerscomités Schuttebeemd, Leuken-achter, Sint Jozefslaan, Oud-Fatima en Pastoor Frantzenstraat e.o., de kritische leden en ex-leden van de Bouwvereniging Weert, de Socialistische Partij afdeling Weert, Huurdersbelangenvereniging Boshoven Weert e.o. en de HuurdersOverlegRaad Nederweert hebben een nieuw platform voor de huurders in Weert opgericht. Dit uit onvrede met de gang van zake binnen de koepelorganisatie voor huurders, de Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg.

Lees verder
10 oktober 2003

SP-notitie Volkshuisvestingsplan Weert

In reactie op het volkshuisvestingsplan van de gemeente heeft de SP haar visie, alternatieven, aandachtspunten en vragen op dit belangrijke onderwerp gevat in een notitie, geschreven vanuit de praktijk.

Lees verder
23 september 2003

Eindelijk onderhoud huurwoningen op Leuken na actie SP

Na dertien jaar krijgen de bewoners eindelijk een onderhoudsbeurt voor hun woning. Dit na actie met de SP.

Lees verder
15 augustus 2003

‘Ze slopen niet alleen je huis, maar je hele sociale leven’

Als het sloop-spook begint rond te waren zijn de laatste dagen van een woonwijk geteld, zo lijkt het…Of toch niet? SP-Kamerlid Piet de Ruiter bezocht twee woonwijken in Weert waarvan de bewoners samen met de lokale SP in verzet kwamen.

Lees verder
8 juli 2003

Werkbezoek SP Tweede Kamer-lid Piet de Ruiter succesvol en inspirerend

SP Tweede Kamerlid Piet de Ruiter heeft op 8 juli een bezoek gebracht aan Weert. Hij sprak met mensen op Keent en Fatima en met vertegenwoordigers van de huurdersbelangenverenigingen. Des avonds kreeg het publiek een uitleg over de plannen van de Bende van Balkenende, m.n. op het gebied van de volkshuisvesting en de alternatieven van de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier