h

Steun voor Vluchtelingenwerk, situatie pand Kirkels aan de Parallelweg

15 december 2004

Steun voor Vluchtelingenwerk, situatie pand Kirkels aan de Parallelweg

Foto: Paul Lempens / SP Weert

De SP heeft inzake de situatie in pand Kirkels aan de Parallelweg een ondersteunende brief voor de kamerbewoners en hun belangenbehartiger Vluchtelingenwerk gestuurd aan de gemeente Weert. Het is te gek voor woorden dat men zich tot de gemeente moet richten omdat de verhuurder onder andere onwillig is de verwarming in deze koude dagen goed te laten functioneren.

De SP nam een kijkje in het pand dat onderkomen, gevaarlijk, koud en vies is.

Foto: Paul lempens / SP Weert

Gebrekkig onderhoud aan balkon en dak

Foto: Paul Lempens / SP Weert

Brandblusser zonder keuringsplaatje

Foto: Paul Lempens / SP Weert

lekkend aanrecht

Foto: Paul Lempens / SP Weert

Plakband tegen het lekken?

Foto: Paul Lempens / SP Weert

Viezigheid bij het bad

Thermostaat achter slot en grendel

Foto: Paul Lempens / SP Weert

Vocht en schimmel

Foto: Paul Lempens / SP Weert

Vochtplekken

 

De brief aan het college:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de raad van de gemeente Weert

Betreft: situatie panden Kirkels, Parallelweg

Weert, 15 december 2004

Geacht College, geachte raad,

Wij hebben kennis genomen van de brief van 7 december van Vluchtelingenwerk Weert e.o. inzake de situatie aan de Parallelweg. Het is te gek voor woorden dat deze belangenorganisatie zich zelfs tot de gemeente moet richten omdat de verhuurder onwillig is de verwarming in deze koude dagen goed te laten functioneren.

Ook wij krijgen regelmatig signalen dat de verhuurder het niet zo nauw neemt met zijn verplichtingen als verhuurder. Bezoek aan de diverse panden bevestigde dit beeld.

Wij roepen uw College dan ook op om de verhuurder aan te spreken op zijn verplichtingen als verhuurder. Dit mag dan misschien niet een directe verantwoordelijkheid zijn van een gemeente, het betreft wel het welzijn van een groep inwoners van Weert. Een groep inwoners die, zoals iedere inwoner van Weert, recht heeft op goede huisvesting.

Verder vinden wij het niet aanvaardbaar dat de bewoners in het ongewisse worden gelaten over hun herhuisvesting indien het tot sloop van de panden komt. Graag uw reactie ook op dit punt.

Namens de Socialistische Partij afdeling Weert,

HJ Bouten, voorz.
PPE Lempens, raadslid

De brief van vluchtelingenwerk van 7 december

U bent hier