h

‘Ze slopen niet alleen je huis, maar je hele sociale leven’

15 augustus 2003

‘Ze slopen niet alleen je huis, maar je hele sociale leven’

Als het sloop-spook begint rond te waren zijn de laatste dagen van een woonwijk geteld, zo lijkt het…Of toch niet? SP-Kamerlid Piet de Ruiter bezocht twee woonwijken in Weert waarvan de bewoners samen met de lokale SP in verzet kwamen.

Opinieartikel door het Limburgse SP-statenlid Rob Janssen in de Tribune van 15 augustus 2003. De Tribune is het partijblad van de SP

Na afloop voelden zowel de bewoners als De Ruiter voelden zich gesterkt in hun mening, dat keiharde landelijke en lokale strijd tegen de sloophamer broodnodig is. Ondanks de smoesjes en foefjes van menig gemeente en woningstichting is die strijd geenszins bij voorbaat verloren.

Horendol werden de bewoners van de wijk Fatima ervan. Vocht, tocht en schimmel teisterden hun woningen en het opgevolgde advies (‘U moet goed laten luchten’) van woningstichting Balans had geen verbetering gebracht. En dus kwamen er opnieuw mensen van Balans kijken. Van hun nieuwe diagnose zakte de bewoners de broek af: ‘U laat veel te veel luchten.’ Geen wonder dat er bij de huurders langzaam iets begon te dagen. Hun woningen werden bedreigd door sloop. De uitkomsten van het ‘onafhankelijk onderzoek’ naar de mogelijkheden voor renovatie verrasten de bewoners dan ook nauwelijks meer. Want als de sloophamer al stilletjes in stelling wordt gebracht, wat moet je dan nog met conclusies als ‘de trappen zijn afgesleten’ en ‘de ramen zijn te klein’…? Alsof de bewoners van Fatima niet beseffen, dat de grond waarop zij wonen – op een steenworp afstand van het centrum – bovenaan op het verlanglijstje van de projectontwikkelaars staat…


Piet de Ruiter op Keent: ‘bekske’ drinken met buren en overburen

Een paar kilometer verder ligt Keent, ook een gezellige oude volkswijk. Piet de Ruiter wandelt er rond. Slopen nee, opknappen OK en Wij willen niet verhuizen melden de spandoeken in de Pastoor Frantzenstraat en bewoners die De Ruiter herkennen nodigen hem uit om een kijkje te nemen in hun huizen. Of om een ‘bekske’ koffie mee te drinken buiten, samen met buren of overburen. Zo gaat dat op Keent. ‘Het is heel gezellige wijk. Maar wij hebben geen flauw idee hoe de toekomst er voor ons uit ziet. 29 huurwoningen en 3 koopwoningen staan op nominatie voor sloop. De koopwoningen en appartementen die hiervoor in de plaats komen kunnen wij niet betalen. Waar wij naar toe zouden moeten weten we niet, ’ vertelt bewoonster Petra ten Tuijnten van het bewonerscomité. ‘Het is doodzonde als zo’n wijk gesloopt wordt,’ haakt De Ruiter in. ‘Want dat betekent niet alleen het einde van de huizen. De hele sociale structuur verdwijnt. Mensen wonen en leven hier samen met elkaar. Want geloof maar niet, dat ze na de sloop elders weer bij elkaar komen te wonen. Als deze wijk tegen de vlakte gaat, wordt ook het leven van al deze bewoners gesloopt. En dan te bedenken, dat iedereen het over ‘leefbaarheid in de wijken’ heeft. Laat me niet lachen. Bij woningsloop komen er altijd minder huizen terug. En wat er terugkomt is altijd duurder. Wat je leefbaar noemt,’ schampert De Ruiter.

Paul Lempens, SP-fractievoorzitter in Weert, maakte zich vanaf het begin sterk voor renovatie in plaats van sloop op Keent. ‘Noch de gemeente, noch Balans heeft tot nu toe ook maar één poot uitgestoken voor de leefbaarheid van de wijk. Dat hebben de bewoners allemaal zelf gedaan. En de huizen die in slechte staat zijn moet je opknappen, niet slopen. Ook het argument dat de wijk grijs en stenig is, slaat nergens op. Breng dan meer groen en kleur aan in zo’n wijk!,’ zegt de SP’er. Hij heeft de strijd nog lang niet opgegeven. ‘We gaan de druk op de gemeente nog verder opvoeren, net zo lang tot de raad ervan doordrongen is dat het hier om prima woonwijken gaat met een sterke sociale cohesie. Ik bespeur met name wat betreft Keent het begin van een kentering. In het begin stonden we alleen in onze strijd samen met de mensen, maar inmiddels hebben ook andere partijen hun vraagtekens bij de sloop gezet. Bovendien begint zich bij de bewoners een hecht front te ontwikkelen van huurders en kopers samen. Gezamenlijk zijn ze bereid om voor hun wijk te strijden. Daar kan geen gemeente op den duur omheen,’ aldus Paul Lempens.

Op het grasveld langs de provinciale weg onthult Piet de Ruiter samen met tientallen bewoners van Keent een groot bord met de tekst Balans sloopt kwaliteit. Slopen nee, opknappen OK. Met een aantal voorbeelden uit het rijke sloopactie-verleden van de SP (‘We hebben nog nooit verloren’) steekt hij de bewoners een hart onder de riem voor de strijd.

Inmiddels hebben de PvdA, de Weerter Aktie Partij (WAP) en de SP, op initiatief van laatstgenoemde, middels een lange lijst schriftelijke vragen de aandacht van de gemeente opnieuw op Keent gevestigd. Laatste vraag van die lijst: Vanaf januari 2004 zou BALANS naar eigen zeggen woningen die leegkomen niet meer opvullen, hoogstens met ‘drugsverslaafden’, aldus directeur S. Janssen. Dat lijkt er op de buurt te laten verloederen om zo de mensen weg te pesten. Wat gaat de gemeente hiertegen doen?

U bent hier