h

SP blij met hogere vergoeding voor huurders; 'Nu Stramproy nog'

25 februari 2005

SP blij met hogere vergoeding voor huurders; 'Nu Stramproy nog'

Verhuurder Wonen Weert gaat alsnog in op het verzoek van de bewonerscomités Oud-Fatima en Pastoor Frantzenstraat en de SP van vorig jaar mei. Alle bewoners die gedwongen moeten verhuizen vanwege de sloop van hun huurwoning wordt een basisbedrag van 5000 euro uitgekeerd. Aan hen die al verhuisd zijn doet u dit met terugwerkende kracht. De verhuurder volgt hiermee uiteindelijk toch de landelijke richtlijnen, iets waartoe de SP en de huurders al eerder, vergeefs, verzochten.

De Socialistische Partij zegt blij te zijn met deze toezegging van Wonen Weert. “Ondanks dat wij geen voorstander zijn en waren van sloop van deze woningen, zijn wij blij dat het sociaal plan op dit moment meer aan redelijke normen voldoet. Wij hopen dat de verhuurder de uitvoering van deze regeling correct en ruimhartig ter hand blijft nemen. Huurders mogen er niet op achteruit gaan; zij hebben immers niet om sloop gevraagd.” aldus de partij.

In een brief vraagt de SP aan de gemeente om Woningstichting Sint Joseph in Stramproy, die ook huurwoningen gaat slopen, te wijzen op de veranderde regelgeving. Vorig jaar mei kregen de socialisten geen medewerking van de gemeente hierin.

U bent hier