h

ROOD overhandigt 100% Sociaal Award aan Wonen Limburg

7 juni 2017

ROOD overhandigt 100% Sociaal Award aan Wonen Limburg

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Afgelopen dinsdag overhandigde ROOD Weert de 100% Sociaal Award aan Wonen Limburg. De woningcorporatie maakte enkele maanden geleden bekend dat ze de jaarlijkse huurverhoging voor 2017 beperkt zal houden tot 0,3% voor al haar huurders. ROOD Weert vatte dit op als enorm sociaal!

Woningcorporaties mogen in 2017 de huur wettelijk met maximaal 2.8% verhogen. Wonen Limburg heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. De corporatie is er zich namelijk van bewust dat de huren in Nederland in de afgelopen jaren enorm zijn gestegen en dat dit voornamelijk komt door de zogenaamde 'verhuurdersheffing' van de overheid. Wonen Limburg is hierop tegen.

'Steeds meer mensen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan woonlasten. Wij vinden dat huren betaalbaar moet blijven; vooral voor mensen in een kwetsbare situatie. Gelukkig verkeren wij in de positie dat we dit kunnen doen. Dat zal echter niet voor alle woningcorporaties gelden en dat is jammer. Die verhuurdersheffing moet daarom echt van tafel,’ aldus bestuurder Wim Hazeu.


WONEN LIMBURG: "DE VERHUURDERSHEFFING MOET ECHT VAN TAFEL"


ROOD Weert vindt dit enorm sociaal en hieruit kwam het idee voort om de 100% Sociaal Award uit te reiken aan Wonen Limburg. Zij hebben aan hun huurders gedacht én willen huren betaalbaar houden voor iedereen.

De Award werd van harte in ontvangst genomen door Wonen Limburg en erg gewaardeerd!

U bent hier