h

Huurders

23 maart 2002

Huurders vragen duidelijkheid over sociaal plan Nederweert

Een groep verontruste huurders in het plangebied Moesemanstraat / Kapelaniestraat / Hoge weg heeft aan Woningvereniging Nederweert duidelijkheid gevraagd over het sociaal plan bij sloop. In een brief aan hun verhuurder bevestigen zij de toezeggingen die zijn gedaan op de planpresentatie eind februari.

Lees verder
19 september 2001

SP wil andere oplossingen dan domweg sloop Serviliusstraat

De Socialistische Partij (SP) heeft de gemeente Weert gevraagd met een goed buurtbeleid, goede voorzieningen, beter wijkbeheer en een goed toewijzingsbeleid te komen voor met name de Serviliusstraat in de wijk Keent. Dat vindt zij een betere oplossing dan plompverloren sloop van de sociale huurwoningen aldaar.

Lees verder
5 september 2001

Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten omhoog!

De Socialistische Partij roept de huurderbelangenorganisaties in Weert, Nederweert en Stramproy op om hun krachten te bundelen en gezamenlijk bij de verhuurders aan te dringen op een aanvaardbare tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten in geval van gedwongen verhuizing bij renovatie of sloop.

Lees verder
22 augustus 2001

SP zet vraagtekens bij 'Keent kiest Kwaliteit'

Buurtonderzoek van de Socialistische Partij bevestigt het beeld dat de bewoners van de St. Jozefslaan tegen elk plan zijn waarin hun woningen worden gesloopt. De meeste bewoners zijn fel tegen sloop. Ook zijn ze boos over de geringe informatie van gemeente en Balans.

Lees verder

Pagina's

U bent hier