h

Tijdelijke woningen zijn niet DE oplossing...

27 augustus 2020

Tijdelijke woningen zijn niet DE oplossing...

Foto: Nico van den Bent / Tijdelijke huizen op Leuken

Dinsdag 25 augustus 2020 vond er een informatieavond plaats voor de gemeenteraad. Hierin werden de plannen van de gemeente, in samenwerking met woningcorporatie Wonen Limburg, gedeeld over de nieuwe locaties voor tijdelijke woningen. In Weert zijn deze ook bekend als de Heijmans-one-woningen, maar inmiddels noemt de gemeente deze krampachtig anders.

Ten eerste blijkt uit de presentatie dat er de afgelopen jaren geen sociale huurwoningen zijn gebouwd voor jonge gezinnen. Het bouwen van tijdelijke woningen is niet de oplossing voor de woningnood. Om die aan te pakken zullen er, zeker in Weert, voldoende sociale huurwoningen gebouwd moeten worden.

Voor de tijdelijke woningen zijn er vijf geschikte locaties zijn gevonden. Echter is er alleen informatie over twee van deze locaties. Namelijk de locatie op de Kesselstraat/Gulikstraat in de wijk Groenwoud, en de locatie langs de Helmondseweg nabij het woonwagenkamp. Tijdens het maken van de keuzes voor deze locaties blijkt dat omwonenden niet of te weinig zijn betrokken. Dit terwijl woonwagenbewoners smachten naar staanplaatsen en de bewoners aan de Kesselstraat en Gulikstraat bijvoorbeeld hun buurthuis zien verpauperen omdat de gemeente geen onderhoud wil plegen.

Ook blijkt dat de gemeente Weert een tekort heeft aan eigen grond. Door grondspeculatie (grond wordt dan door rijke mensen 'goedkoop' gekocht zodat zij er woningen op kunnen bouwen. Deze kunnen zij dan verhuren of verkopen en met de winst hun zakken nog meer vullen )  is de gemeente afhankelijk van deze derden. Grond die de gemeente nog wel bezit wordt nu beschikbaar gesteld aan Wonen Limburg. Er wordt door de woningcorporatie ontzettend veel verdient aan een tijdelijke woning. Dat de gemeente hieraan meewerkt zonder een tegenprestatie van Wonen Limburg te vragen vinden wij een schandalige vertoning. En lijkt ons een vorm van staatssteun, waarom eventuele andere coöperaties niet betrokken zijn is ons dan ook een raadsel.

“Het vreemde in mijn ogen is dat de hele avond er bijna geen raads- of commissielid is geweest die een vraag stelde over dit alles. Hopelijk worden zij nog wakker doen zij dit alsnog in november zodra dit alles met de wethouder besproken wordt.”aldus Nico van den Bent organisatiesecretaris van de SP-Weert. “Zelf heb ik in ieder geval nog een flink aantal vragen, vervolgt hij, zoals bijvoorbeeld: Welke projecten voor permanente sociale woningbouw lopen er nu, in uitvoeren en welke in voorbereiding? Of, Op welke wijze betrekt de gemeente omwonenden voor deze, en volgende projecten? En hoe zit het met de geluid en stankoverlast waar bewoners van tijdelijke woningen langs de Helmondseweg mee te maken gaan krijgen?”

De SP-Weert bereidt een brief voor met vragen en opmerkingen aan het bestuur van Weert .

Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wilt u reageren? Dat kan Hier

U bent hier