h

Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten omhoog!

5 september 2001

Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten omhoog!

De Socialistische Partij roept de huurderbelangenorganisaties in Weert, Nederweert en Stramproy op om hun krachten te bundelen en gezamenlijk bij de verhuurders aan te dringen op een aanvaardbare tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten in geval van gedwongen verhuizing bij renovatie of sloop.

De SP is van mening dat een gezamenlijk optreden van de huurderbelangenorganisatie méér resultaat kan opleveren bij het streven naar een aanvaardbare tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten dan acties en onderhandelingen in incidentele situaties. De SP noemt daarbij als bijvoorbeeld de Leenhof in Leuken waar pas na lang aandringen van SP en bewoners verhuurder Balans bereid was een hogere tegemoetkoming te geven. En die hogere tegemoetkoming was niet eens bestemd voor álle bewoners van de Leenhof, alleen voor de laatste bewoners die er nog woonachtig waren.

De SP ziet hierin een duidelijke taak weggelegd voor de huurderbelangenorganisaties. Ook zou een krachtenbundeling volgens de SP niet beperkt moeten blijven tot de HBV-organisaties in Weert. Woningmaatschappij Balans heeft immers een werkterrein dat over de Weerter grenzen heen gaat.

Onlangs heeft woningmaatschappij Balans toegezegd aan de laatste bewoners van de Leenhof 7500 gulden te betalen i.v.m. de sloop van de Leenhof-flats in de wijk Leuken. Balans maakt daarbij de kanttekening dat 4000 gulden beschouwd moet worden als reguliere tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten. De overige 3500 gulden noemt Balans een "bijdrage in verband met de situatie rondom de herhuisvesting en de leefbaarheid van het complex op dit moment".

Terwijl in veel plaatsen elders in het land door verhuurders in vergelijkbare situaties bedragen worden betaald van fl.8500,- en meer, houdt woningmaatschappij Balans vast aan een verhuiskostenvergoeding van slechts 4000 gulden. Een bedrag dat twintig jaar geleden al voor menig verhuurder acceptabel was.

Balans mag er van verzekerd zijn dat in de toekomst, wanneer opnieuw huurders door renovatie of sloop gedwongen worden te verhuizen en daardoor geconfronteerd worden met ongemakken en onkosten waar zij niet om gevraagd hebben, de SP er zal zijn om met de huurders te strijden voor afspraken en vergoedingen die de huurders méér recht doen dan wat verhuurder Balans als recht ziet.

U bent hier