h

Bewoners Oranjeflat willen duidelijkheid Wonen Weert over forse nabetalingen

16 mei 2007

Bewoners Oranjeflat willen duidelijkheid Wonen Weert over forse nabetalingen

De OranjeflatDe bewoners van de Oranjeflat in de wijk Moesel moeten aan Wonen Weert honderden euro’s servicekosten nabetalen over het jaar 2006. Wat de reden daarvoor is wordt niet aangegeven. De bewoners en de SP willen weten waar deze extra kosten in zitten.

De extra betaling is des te vervelender omdat deze structureel is, wat wil zeggen dat er de komende jaren dus steeds opnieuw extra betaald moet worden.

'De hele manier van handelen door Wonen Weert is schandalig. Zo ga je niet met mensen om. Onder de noemer 'servicekosten' worden zonder verdere specificatie honderden euro's extra in rekening gebracht. In de Oranjeflat wonen vooral oudere mensen die dit over zich heen laten komen, geen kritische vragen durven te stellen, en het 'gewoon' betalen. Maar ondertussen is er grote ophef en zijn de bewoners overdonderd door deze extra kostenpost.’ aldus SP-er Jeroen Goubet.

De Oranjeflat
De Oranjeflat

Ook op de rest van de rekening die de bewoners in de bus kregen is nogal wat aan te merken. Zo is er een post “leegstand”. Misgelopen opbrengsten in servicekosten en dergelijke door leegstaande woningen in de flat, worden door Wonen Weert dus verhaald op de bewoners.

De Oranjeflat is een van de laatste flats in Weert met een gezamenlijke verwarming. Mochten de extra kosten, en de in het algemeen hoge stookkosten, hieraan te wijten zijn, dan moet onderzocht worden hoe dit terug gebracht kan worden, bijvoorbeeld door voorlichting over energiebesparing. Of het per appartement installeren van een eigen CV-installatie.

In een door alle bewoners ondertekende brief aan Wonen Weert wordt nu om opheldering gevraagd:


De Directie van Wonen Weert
Parallelweg 120
6001 HM Weert

Weert, mei 2007

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de nabetaling van de servicekosten over de periode 1/1/2006 tot en met 31/12/2006, willen wij – de bewoners van de Oranjeflat – het volgende onder uw aandacht brengen:

  • De nabetaling blijkt structureel te zijn. De reden ervan is voor ons onduidelijk. Wij willen daarom graag een toelichting. Zo zien wij bijvoorbeeld tot onze verbazing een post “leegstand” op de afrekening. Moeten wij betalen voor het feit dat een woning enige tijd leeg staat?
  • Mocht de nabetaling te maken hebben met een toename van de energiekosten, dan stellen wij voor dat u een onderzoek laat uitvoeren naar het energieverbruik en op welke wijze dat verbruik – drastisch – kan worden teruggedrongen.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Jeroen Goubet
SP afdeling Weert

De bewoners van de Oranjeflat

De Oranjeflat

U bent hier