h

Armoede

31 mei 2013

Steun voor SP voorstellen over armoede in kaart en woningbouw

De gemeenteraad van WeertDe SP heeft gisteren goede zaken gedaan tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Gedurende de vergadering ontstond er steun vanuit andere partijen voor de twee belangrijkste voorstellen (moties) die de SP indiende.

Lees verder
26 november 2012

Minimabeleid Weert voorlopig niet op de schop

CentjesB&W trekken een voorstel over het vereenvoudigen van het minimabeleid in Weert in. Het officiële besluit moet nog worden genomen, maar het voorstel is alvast van de agenda van de raadscommissie van dinsdag gehaald. Dit is gebeurd na kritiek van het Cliëntenplatform Minima (CPM), een adviesorgaan van belangenbehartigers en bijstandsgerechtigden. Ook de SP had kritische vragen gesteld over het voorstel.

Lees verder
21 oktober 2012

Gemeente heroverweegt bezuiniging op hulp bij thuisadministratie

CentjesDe gemeente gaat opnieuw bekijken of de hulp bij thuisadministratie wegbezuinigd moet worden. Dat antwoordde wethouder Litjens op een vraag daarover van de SP.

Lees verder
5 juni 2012

Eindelijk: huishoudinkomenstoets wordt stopgezet

CentjesIn de afgelopen raadsvergadering pas, nadat vele vele gemeenten reeds het goede voorbeeld hadden gegeven, gaf het college van VVD CDA en Weert Lokaal aan dat zij gaan stoppen met de huishoudinkomenstoets. Hierdoor gaan zo'n 170 arme gezinnen in Weert er niet in inkomen op achteruit.

Lees verder
9 mei 2012

Stop invoering gezinsbijstand

CentjesDe SP heeft de gemeente gevraagd om per direct te stoppen met de invoering van de 'gezinsbijstand'. Hierdoor gaan 170 arme gezinnen in Weert er honderden euro's op achteruit. Vele andere gemeenten hebben dit al gedaan, maar de 'sociale' gemeente Weert houdt vast aan beleid van een asociale coalitie in Den Haag die er niet meer is.

Lees verder
3 april 2012

De boekhouders van Weert (opinie)

boekhoudersHet Ministerie van Sociale Zaken rekent met andere modellen dan de gemeente Weert. Daardoor is er de komende jaren twee ton meer beschikbaar volgens de staatssecretaris voor mensen die begeleiding nodig hebben bij werkloosheid. Dus ook voor mensen bij de Risse. Maar de gemeente blijft bij haar besluit om 90 mensen te ontslaan. Boekhouders zijn het.

Lees verder
30 maart 2012

Actievoeren opschoonteam werkt: wegbezuiniging van de baan

opschoonmanEen succesvol project om mensen uit te ellende te halen en op een nuttige manier weer aan het werk te brengen dreigde wegbezuinigd te worden door de gemeente Weert. In de gemeenteraad verzette de SP zich tegen de voorgenomen wegbezuiniging van het zogenaamde ´opschoonteam´, maar het waren bovenal de leden van het team die zelf er voor vochten om te blijven bestaan.

Lees verder
6 maart 2012

SP wil scan opgestapelde bezuinigingen

Vooral de minima en de thuiszorg komen in de problemenDe SP in Weert wil dat onderzocht wordt wat de gevolgen van de landelijke en lokale bezuinigingen zijn voor bepaalde doelgroepen, een zogenaamde stapelingsscan. Landelijk, maar ook lokaal zijn diverse bezuinigingen doorgevoerd. Hierdoor stapelen de lokale bezuinigingen op de landelijke bezuinigingen.

Lees verder
13 februari 2012

Vervoer beperkte leerlingen wordt beperkt, maar hoe?

De gemeenteraad met uitzondering van SP en PvdA heeft in december besloten tot een bezuiniging op het leerlingenvervoer. Er is voor ouders veel onduidelijk. Zij hebben nog niks van de gemeente gehoord over deze slechte maatregel. De SP heeft opheldering gevraagd.

Lees verder
12 februari 2012

SP tegen eigen bijdrage vervoer gehandicapten

sloopkraan weertDe gemeente bezuinigt op het vervoer en woningaanpassingen voor ouderen en gehandicapten. Er wordt een bureaucratische eigen bijdrage ingevoerd. De SP is tegen omdat mensen met een minimuminkomen met nog meer bureaucratie te maken krijgen en nog meer in een isolement komen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier