h

Armoede

28 juni 2006

Gemeente gaat SP-doelen op het gebied van werkgelegenheid en armoedebeleid uitvoeren

Tijdens de behandeling van de 'voorjaarsnota' in de gemeenteraad werden door de SP een vijftal wijzigingsvoorstellen ingediend die door het College van Burgemeester en Wethouders zijn overgenomen.

Lees verder
16 juni 2006

Waardering voor inzet gemeente voedselbank

Voedselbank RotterdamDe Voedselbank Weert is uiteindelijk terechtgekomen in de oude Basismarkt aan de Sutjensstraat op Keent. Na de nodige problemen om een goede locatie te vinden en de miscommunicatie die helaas voorkwam, nu hierover voorlopig geen zorgen meer.

Lees verder
14 juni 2006

Fouten met uitkering vakantiegeld bijstandsgerechtigden

geldDe gemeente Weert heeft het vakantiegeld voor bijstandsgerechtigden te laat uitgekeerd. Meerdere personen hebben het vakantiegeld tot op heden niet ontvangen. Enkelen hebben het geld wel ontvangen, maar te laat en separaat van de maandelijkse uitkering, in afwijking van wat jaarlijks gewoon is. Bij navraag wordt er aan hen medegedeeld dat er ‘problemen met het nieuwe computersysteem’ zijn.
De SP vindt het onaanvaardbaar dat mensen die zo zeer afhankelijk zijn van hun uitkering hiervan de dupe zijn. In schriftelijke vragen vraagt zij naar de oorzaak en om een omgekeerde boete.

Lees verder
13 april 2006

Nieuwe plek voor Weerter Voedselbank [Bericht Dagblad de Limburger]

De gemeente Weert biedt de Voedselbank Weert onderdak in een leegstaand garagepand aan de Sutjensstraat in de wijk Keent. De voedselbank mag gebruik maken van de voormalige garage Jansen

Lees verder
20 maart 2006

SP stelt vragen over huisvesting voedselbank

Voedselbank R'damIn december vorig jaar stelden de SP en de PvdA vragen aan het college over de huisvesting van de voedselbank in Weert. De voedselbank kan binnenkort geen gebruik meer maken van de huidige tijdelijke ruimte van Wonen Weert. Er werden toezeggingen gedaan dat de voedselbank geholpen zou worden bij het vinden van vervangende ruimte. In een brief aan het college vraagt de SP hoe het met de voortgang hiervan staat.

Lees verder
8 maart 2006

SP zaterdag op de markt

Geen zuur maar zoetDe SP staat zaterdag van 11 tot 14 uur met de actie 'Geen zuur maar zoet, compensatie moet' op de Weerter weekmarkt. Uiteraard is er gelegenheid om met de SP-ers een praatje te maken naar aanleiding van de verkiezingsuitslag.

Lees verder
31 december 2005

Zalm in Weert

Zalm mootjes Vandaag heeft de SP in Weert blikjes zalm aangeboden aan de Voedselbank Weert. Dit naar aanleiding van de uitspraken van minister Zalm over de armoede in Nederland. Minister Zalm noemde de armoede “betrekkelijk”. Bijna 400.000 kinderen groeien op in langjarige armoede, veel ouders moeten van weinig rondkomen.

Lees verder
6 december 2005

Kerstavond voor iedereen (ingezonden bericht)

Voor IedereenVoor mensen die met de feestdagen alleen thuiszitten en zich rondom die dagen eenzaam voelen organiseert de werkgroep 'Voor Iedereen' weer een 'Kerstavond voor Iedereen'. Ook mensen die niet bij deze groep horen zijn van harte welkom om een leuke avond te hebben, met een hapje en een drankje. De SP afdeling in Weert heeft de activiteit van de werkgroep die in 2002 startte, steeds gepromoot. Dit jaar is er ook weer een actie gestart om overbodige kerstpakketten in te zamelen.

(tekst overgenomen van http://www.jaapdevos.nl/vooriedereen)

Lees verder
5 december 2005

Voedselbank Weert verdient steun

Voedselbank R'damWeert kent een voedselbank. Eens per week kunnen gezinnen die een minimaal bedrag te besteden hebben gratis een bescheiden voorraad voedsel ophalen bij deze liefdadige kleine groep vrijwilligers. Na een werkbezoek aan de huidige locatie van de voedselbank hebben PvdA-raadslid Heijmans en SP-raadslid Lempens vragen gesteld aan het College van B&W. Ze vragen om de mening van de gemeente over de ondersteuning van dit initiatief, in eenmalige financiële zin en voor een vaste geschikte locatie/opslag.

Lees verder
4 juli 2005

Stemt Weert in met VNG-akkoord Wmo?

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft zulke verstrekkende gevolgen voor de Weerter burgers dat naar de mening van de SP het College niet buiten de raad om akkoord mag gaan met het onderhandelingsresultaat van de VNG. Ze heeft hierover opheldering gevraagd, mede omdat de gemeente Nederweert een duidelijk 'Nee' richting Den Haag heeft laten horen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier