h

Gemeente gaat SP-doelen op het gebied van werkgelegenheid en armoedebeleid uitvoeren

28 juni 2006

Gemeente gaat SP-doelen op het gebied van werkgelegenheid en armoedebeleid uitvoeren

Tijdens de behandeling van de 'voorjaarsnota' in de gemeenteraad werden door de SP een vijftal wijzigingsvoorstellen ingediend die door het College van Burgemeester en Wethouders zijn overgenomen.

De besluiten die daarmee worden uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente Weert zijn:

- het voorkomen dat recent vrijgekomen en binnenkort vrijkomende bedrijventerreinen zoals die van Dumeco, Klockner Pentaplast en Philips, verloederen door leegstand

- het tot ontwikkeling brengen en revitaliseren van bedrijventerreinen waardoor we jaarlijks minimaal 200 arbeidsplaatsen erbij krijgen (streven)

- het aantrekken van bedrijven die werkgelegenheid bieden aan de huidige werkelozen in Weert, werkgelegenheid die aansluit op hun opleiding en capaciteiten

- startende ondernemers maximaal ondersteunen om hun initiatief zo succesvol mogelijk te maken

- beleid te voeren waardoor dan over twee jaar, dus medio 2008, de voedselbank in Weert overbodig zal zijn

U bent hier