h

Armoede

7 september 2016

SP dient initiatiefvoorstel in: "Weert Signaleert"

Foto: Jeroen Goubet / www.weert.sp.nl

Met 'Weert Signaleert' gaan gemeente en maatschappelijke organisaties actiever zorgmijders opsporen en inwoners krijgen hier een actieve rol bij. Dat is de kern van het initiatiefvoorstel dat de SP in Weert aan de gemeenteraad heeft aangeboden. 

Lees verder
3 september 2016

Groeiend enthousiasme Nationaal Zorgfonds

Met de week groeit de steun voor het Natrionaal Zorgfonds. Deze zaterdagmorgen hebben 100 passanten op de weekmarkt in Weert hun gegevens ingevuld. Met de week neemt de bekendheid van het Nationaal Zorgfonds toe, viel op te merken op de markt in Weert.

Lees verder
31 augustus 2016

Wethouder Sterk opent vernieuwde vraagwijzer

Foto: Gemeente Weert / www.weert.nl

Wethouder Sterk opende gisteren de vernieuwde Vraagwijzer van de gemeente. Bij de Vraagwijzer kunnen mensen terecht met al hun vragen over wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen en schulddienstverlening.

Lees verder
26 juli 2016

Gemeente ontziet kwetsbare groepen bij bezuinigingen subsidies

Toen twee jaar geleden bleek dat het toen kersverse college van B&W flink moest gaan bezuinigen om een financiële ramp af te wenden was het helaas noodzakelijk om ook het subsidiebeleid voor vrijwilligers onder de loep te nemen. De plannen zijn nu klaar en ondanks dat bezuinigingen niet leuk zijn past een compliment. De kwetsbaren in onze samenleving worden geheel ontzien.

Lees verder
28 mei 2016

SP introduceert: Weert signaleert

De gemeente Weert houdt +/- 3,7 miljoen euro over op de nieuwe zorgtaken. Als het aan de SP ligt, blijft dit geld beschikbaar voor de zorg. Hier gaat de partij voor pleiten bij de jaarrekening 2015. De SP wil verder dat er ruimte komt om te kijken en luisteren naar zorgverleners en inwoners. De partij pleit voor de start van een zorgplan ‘Weert signaleert’.

Lees verder
19 april 2016

Niet meer zorgen vóór, maar zorgen dat

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Afgelopen donderdag waren vrijwel de voltallige SP fractie en wethouder Paul Sterk op werkbezoek bij PUNT Welzijn. Deze Weerter maatschappelijke organisatie voert sinds jaar en dag allerlei taken ‘ter bevordering en ondersteuning van de mens’ uit in Weert. Toch wordt er flink bezuinigd op de PUNT Welzijn. Mede onder de verantwoordelijkheid van de SP want de SP zit tenslotte in het stadsbestuur. Niet meer dan normaal dus om eens langs te gaan, de vinger aan de pols te houden en te bekijken of er geen dingen mis gaan.

Lees verder
9 januari 2016

Geld voor minima, gaat ook naar minima

Op zaterdag 9 januari 2016 kopte de Limburger dat de gemeente Weert ‘Geld voor armoede misbruikt’. Aanleiding voor het artikel is een brief van het cliëntenplatform minima (CPM). Het artikel in de Limburger is niet correct, enerzijds over de brief van CPM, anderzijds over dat de gemeente Weert geld misbruikt.

Lees verder
4 november 2015

Gemeente gaat mensen met schulden veel actiever helpen

De Weerter gemeenteraad stemde gisteren in met een initiatief om veel actiever om te gaan met schuldhulpverlening. Er wordt flink geld beschikbaar gesteld voor zowel het voorkomen van schulden als voor het helpen van mensen die helaas een schuld hebben opgebouwd.

Lees verder
30 oktober 2015

D66, SP en PvdA over bijstandsplan gemeente: is een andere richting niet mogelijk?

De gemeente Weert wil 'flink het mes zetten' in het bedrag dat ze jaarlijks kwijt is aan het uitkeren van bijstand. De kosten moeten van bijna 13,5 miljoen naar ruim 11.5 miljoen. De gemeente wil meer controle, strengere regels, ‘controle aan de voorkant’, enzovoorts. Maar D66, SP en PvdA vragen zich af of er geen alternatief mogelijk is.

Lees verder
27 oktober 2015

Werk maken van banen voor mensen met een arbeidshandicap

Op 26 oktober 2015 zond het televisieprogramma Nieuwsuur een item uit over de garantiebanen. Dit zijn banen voor mensen met een arbeidsbeperking, in het bijzonder mensen met een Wajong-uitkering. Nieuwsuur toonde aan dat het aantal banen ver achter blijft bij de afspraken. De regio Midden Limburg moet voor 2017  in de marktsector 185 garantiebanen realiseren en bij de overheid 45. De SP in Weert wil graag de stand van zaken weten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier