h

Armoede

11 mei 2015

SP: Pak grote bijstandsfraude aan in plaats van kleine kruimels

Op 19 april 2015 zond het televisieprogramma De Monitor een reportage uit over de inzet van de sociale recherche door gemeenten. Sommige gemeenten kiezen voor een No cure no pay aanpak. Het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs concludeert dat gemeenten de makkelijke gevallen afhandelen waarmee kleine bedragen zijn gemoeid, maar de grote(re) fraudezaken laten liggen.

Lees verder
10 februari 2015

Brede steun voor wijkinitiatieven en zelfregiecentrum

Foto: Weertdegekste / www.weertdegekste.nl

Eind deze maand zal de gemeenteraad unaniem instemmen met de financiering van de wijkinitiatieven Fatima aan zet, Hoeëskamer 't Kwintet en een subsidie aan het Zelfregiecentrum. Hierdoor kan het Zelfregiecentrum op korte termijn weer terug naar haar vertrouwde openingstijden.

Lees verder
24 december 2014

Voorstellen SP voor socialere uitvoering participatiewet in Weert halen geen meerderheid

Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar zijn 10 verordeningen vastgesteld waarmee de gemeente Weert de invoering van de participatiewet regelt. Voor 1 juli 2015 volgen nog 5 andere verordeningen. Een aantal van de verordeningen zorgen voor een meer sociaal beleid in Weert. Een tweetal voorstellen van de SP om het nog socialer te doen haalden het niet maar er is hoop voor de toekomst.

Lees verder
29 november 2014

Weert sociaal: Collectieve zorgverzekering tot 130% bijstandsnorm

Weertenaren kunnen volgend jaar via de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten als ze een inkomen hebben dat lager is dan 130% van het sociaal minimum. De meeste gemeenten bieden die mogelijkheid maar tot 110%. Ook komt de gemeente Weert met bijdragen op maat voor chronisch zieken en gehandicapten omdat volgend jaar een landelijke tegemoetkoming voor het eigen risico vervalt. Voor velen betekend de hulp van de gemeente een flinke bijdrage in de kosten.

Lees verder
15 november 2014

De begroting (deel 2)

Het college heeft een begroting gepresenteerd die niet sluitend was (tekort van 1,5 miljoen). Reden is dat het college voor 2015 geen onomkeerbare bezuinigingen wilde presenteren. Voor 2016 en verder is een financieel tekort van +/- 5 miljoen euro. Om dat tekort op te lossen wil het college een visie opstellen over wat voor gemeente Weert wil zijn. Aan de hand van die visie wil het college voor 2016 en verder fundamentele keuzes maken.

Lees verder
28 oktober 2014

Weert gaat koopkracht tegemoetkoming prima regelen

De gemeente Weert gaat koopkrachttegemoetkoming zo eenvoudig mogelijk uitvoeren. Dat valt op te maken uit een bericht op de website van de gemeente. De SP riep de gemeente hiertoe vorige week op.

Lees verder
22 oktober 2014

SP wil weten hoe Weert koopkracht tegemoetkoming gaat uitvoeren

Lage inkomens hebben dit jaar recht op een extraatje. Het kabinet besloot dat eerder omdat minima het hardst getroffen worden door de bezuinigingen van de regering. Deze ‘koopkrachttegemoetkoming’ moet uitgekeerd worden door de gemeente, maar de gemeente Weert blijkt slecht op de hoogte. De SP wil opheldering.

Lees verder
19 januari 2014

Werken voor een uitkering? Nee, echt aan de slag moet lonen!

In de Limburger van 17 januari 2014 staat het bericht 'werklozen aan de slag in de wijk'. De gemeenten Weert en Nederweert laten samen met Wonen Limburg 32 mensen met een bijstandsuitkering via het initiatief Werk.kom 2 dagen per week werkervaring opdoen. 
 
Lees verder
17 januari 2014

Extra geld voor kinderen in armoede; college aan de slag met voorstel SP en PvdA

Het college van B&W van Weert gaat de stichtingen Leergeld en Jeugdsportfonds jaarlijks beiden 20.000 euro geven om kinderen uit arme gezinnen mee te kunnen laten doen aan sport, cultuur en muziekactiviteiten. Burgemeester en Wethouders gaan hiermee een motie van SP en PvdA van eind september vorig jaar daadwerkelijk uitvoeren.

Lees verder
11 juni 2013

WOZ-aanslag voedselbank wordt kwijtgescholden

Werkbezoek aan de voedselbank Twee maanden terug lieten vrijwilligers van de voedselbank in Weert tijdens een bezoek van de SP, PvdA en CDA een noodkreet horen. De voedselbank maakt gebruik van een pand van de gemeente en kreeg plotseling een WOZ-aanslag. Eerder werd dit altijd kwijtgescholden. De SP en de andere partijen vroegen wethouder Litjens om in gesprek te gaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier