h

Brede steun voor wijkinitiatieven en zelfregiecentrum

10 februari 2015

Brede steun voor wijkinitiatieven en zelfregiecentrum

Foto: Weertdegekste / www.weertdegekste.nl

Eind deze maand zal de gemeenteraad unaniem instemmen met de financiering van de wijkinitiatieven Fatima aan zet, Hoeëskamer 't Kwintet en een subsidie aan het Zelfregiecentrum. Hierdoor kan het Zelfregiecentrum op korte termijn weer terug naar haar vertrouwde openingstijden.

SP-raadslid Bert Peterse is blij met de unanieme steun: “Als SP zijn we groot voorstander van initiatieven van, door en voor de buurt. Mensen weten zelf het beste wat goed voor hun leefomgeving is, ook als het om sociale dingen als zorg gaat. Daarbij heeft wethouder Paul Sterk duidelijk aangegeven dat het wat de wijkinitiatieven gaat om een aanjaagsubsidie en dat op basis van de ervaringen beleid opgesteld gaat worden.”

“Opvallend vind ik wel dat de gemeenteraad de mond vol heeft van burgerinitiatieven, maar op het moment dat men dan zaken uit handen moet geven en vertrouwen op de kracht van de inwoners zelf er allerlei vragen komen van raadsleden over hoe het dan geregeld wordt,“ aldus Peterse.

“De gemeente, en net zo goed Punt Welzijn of andere professionals  moet juist wat meer afstand nemen en bijspringen als inwoners en initiatieven er om vragen. En niet vanuit wantrouwen alles vooraf willen regelen. Daar valt, ook voor de gemeenteraad, nog heel wat te leren!”

Snel besluit over zelfregiecentrum gewenst

Bezoek zelfregiecentrum: Drempelloos en voor iedereen

U bent hier