h

Snel besluit over zelfregiecentrum gewenst

16 januari 2015

Snel besluit over zelfregiecentrum gewenst

Afgelopen week heeft het Zelfregiecentrum aan de Roermondseweg haar openingstijden ingekort, met name in het weekend. De SP kreeg daarover al snel veel bezorgde  berichten van mensen die het Zelfregiecentrum bezoeken. De beperking van de openingstijden zou samenhangen met de financiering door de gemeente.

Er wordt door veel mensen gebruik gemaakt van het centrum en zij maken zich nu zorgen. De bezoekers zijn bang dat de waardevolle inloopfunctie op den duur gaat verdwijnen. Hierop informeerde de SP bij verantwoordelijk wethouder Paul Sterk die over de zorg gaat.

Wat is er precies aan de hand en wat gaat onze wethouder doen om dit unieke centrum te behouden? Als het aan Sterk ligt zijn de beperkte openingstijden, hoe vervelend dat nu ook is, namelijk van tijdelijke aard

Sterk: “in het college van burgemeesters en wethouders is juist besloten om ook in 2015 subsidie te geven aan het Zelfregiecentrum. We vinden dit een belangrijke functie die meerwaarde heeft. Maar om deze subsidie te geven hebben we toestemming van de gemeenteraad nodig. Dit heeft helaas vertraging opgelopen, het onderwerp is door de raad van de agenda gehaald."

"Want de raad heeft eerst om meer informatie gevraagd over het Zelfregiecentrum en de manier waarop het centrum gefinancierd gaat worden door de gemeente. We organiseren dus binnenkort een bijeenkomst waarin we de gevraagde uitleg gaan geven," zegt Sterk.

Daarmee hoopt wethouder Sterk dat er snel een positief besluit genomen kan worden door de gemeenteraad, zodat het centrum ook in 2015 volop kan draaien.

Als het aan de SP fractie ligt neemt de gemeenteraad nog in februari het besluit zodat de oude vertrouwde openingstijden van het Zelfregiecentrum weer terugkomen.

Niet alleen voor 2015, maar ook voor de jaren daarna.

U bent hier