h

Voorstellen SP voor socialere uitvoering participatiewet in Weert halen geen meerderheid

24 december 2014

Voorstellen SP voor socialere uitvoering participatiewet in Weert halen geen meerderheid

Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar zijn 10 verordeningen vastgesteld waarmee de gemeente Weert de invoering van de participatiewet regelt. Voor 1 juli 2015 volgen nog 5 andere verordeningen. Een aantal van de verordeningen zorgen voor een meer sociaal beleid in Weert. Een tweetal voorstellen van de SP om het nog socialer te doen haalden het niet maar er is hoop voor de toekomst.

“De regering van VVD en PvdA voert de participatiewet in. Aan de ene kant stelt men dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen mensen naar werk te begeleiden, aan de andere kant volgt er een dik pak aan verplichte regels en krijgen gemeenten minder geld om de wet uit te voeren. De SP heeft in de Tweede Kamer daarom tegen deze wet gestemd,” aldus SP-raadslid Bert Peterse.

Gemeenten stellen voor de uitvoering van de participatiewet een aantal verordeningen op. Peterse: “Dit is voor een deel het juridisch aanpassen van bestaande verordeningen. Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe zaken die geregeld moeten worden. Als SP kiezen we dan voor 100% sociaal.”

De langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een individuele inkomenstoeslag. Alleen mensen die van de sollicitatieplicht zijn ontheven komen hiervoor in aanmerking. Peterse: “De norm is bovendien gezet op 100% bijstandsinkomen. Net als het Cliënten Platform Minima willen we deze norm hoger leggen. Hiervoor hadden we een wijzigingsvoorstel. Echter het potje dat we voorstelden hiervoor te gebruiken was niet meer beschikbaar. Verschillende andere partijen willen de norm hoger leggen, dus voor 2016 gaan we hier geld voor zoeken en vrijmaken. Er is goede hoop dat we het alsnog kunnen gaan regelen.”

De participatiewet voert strengere boetemaatregelen in. Peterse: “Van de regering mag de gemeente 1 tot 3 maanden de uitkering inhouden als boete voor mensen die onvoldoende meewerken. Als SP vinden we dit veel te ver gaan. Het is goed dat Weert dit beperkt heeft tot 1 maand. Ons voorstel was die maand over 3 maanden uit te smeren. Hiervoor kregen we alleen steun van de PvdA, Wel zei de wethouder toe de hardheidsclausule toe te passen.”

Met de participatiewet wordt ook de tegenprestatie ingevoerd. Peterse: “De tegenprestatie stelt mensen voor verplicht vrijwilligerswerk te gaan doen. Als SP vinden we de plicht tot solliciteren de belangrijkste prestatie. Al het andere is ondergeschikt aan het vinden van werk. Ook eventueel vrijwilligerswerk. Gelukkig was dat ook het uitgangspunt. D66 wilde dat het college actiever zou gaan inzetten op het vinden van vrijwilligerswerk. Volgens SP en PvdA leidt dat alleen maar tot meer uitvoeringskosten en heeft het weinig effect. Toch stemden de overige partijen voor dit wijzigingsvoorstel.”

“De komende jaren neemt het geld dat het rijk beschikbaar stelt om mensen aan het werk te helpen alleen maar af,” stelt Peterse. “Wat de SP betreft voeren we de participatiewet 100% sociaal uit. Belangrijkste is zorgen voor voldoende werk, passend voor mensen, goede opleiding en (om)scholingsmogelijkheden en zoeken we slimme combinaties tussen het nieuwe beschutte werk en arbeidsmatige dagbesteding. En als experiment wil ik er op inzetten het UWV op te heffen en de taken bij de gemeenten in Midden Limburg neer te leggen. Dan kunnen we mensen met een Wajong uitkering of WW uitkering sneller en beter helpen.”

U bent hier