h

SP: Pak grote bijstandsfraude aan in plaats van kleine kruimels

11 mei 2015

SP: Pak grote bijstandsfraude aan in plaats van kleine kruimels

Op 19 april 2015 zond het televisieprogramma De Monitor een reportage uit over de inzet van de sociale recherche door gemeenten. Sommige gemeenten kiezen voor een No cure no pay aanpak. Het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs concludeert dat gemeenten de makkelijke gevallen afhandelen waarmee kleine bedragen zijn gemoeid, maar de grote(re) fraudezaken laten liggen.

Inmiddels heeft zich al een familie bij de SP gemeld nadat de uitkering is stopgezet op basis van werk van de sociale recherche. Met alle veranderingen binnen de Participatiewet, de op handen zijnde kostdelersnorm voor het zittende bestand en de Fraudewet, wordt de kans op ‘kleine’ fraude groter stellen de socialisten.

Met de kostdelersnorm (vanaf 1-1-2015 voor nieuwe instroom en vanaf 1-7-2015 voor het bestaande bestand) wordt het voor een ouder in een uitkeringssituatie met inwonende volwassen(en)/ kinderen of voor iemand met een uitkering en een inwonende ouder (bijvoorbeeld vanwege mantelzorg) steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen.

Bert PeterseSP-raadslid Bert Peterse: “Schijnverhuizingen of commerciële relaties (verhuurconstructies) kunnen ontstaan als gevolg van de kostdelersnorm. Bij de aanpak van bijstandsfraude moet de nadruk op de grote zaken liggen in plaats van de kleine kruimels. Soms zijn de regels te ingewikkeld waardoor een foutje al direct als fraude wordt aangemerkt. Daarom is het van belang om mensen goed voor te lichten over de kostdelersnorm. Weert krijgt onder andere door deze norm € 1.572.869 minder in 2015 van het rijk dan is begroot aan bijstandsuitkeringen.”

De SP ziet alleen al om die reden het liefst de uitvoeringskosten tot een minimum beperkt. Peterse: “Onze fractie wil graag weten of in Weert de sociale recherche door No cure, no pay bureaus wordt uitgevoerd of eigen ambtenaren. Verder hechten we belang aan goede voorlichting over de kostdelersnorm, omdat de gevolgen er van ingrijpend kunnen zijn. Daarom zijn we ook benieuwd hoeveel mensen in Weert er mee te maken krijgen.”

Zie ook:

U bent hier