h

Zalm in Weert

31 december 2005

Zalm in Weert

Zalm mootjes Vandaag heeft de SP in Weert blikjes zalm aangeboden aan de Voedselbank Weert. Dit naar aanleiding van de uitspraken van minister Zalm over de armoede in Nederland. Minister Zalm noemde de armoede “betrekkelijk”. Bijna 400.000 kinderen groeien op in langjarige armoede, veel ouders moeten van weinig rondkomen.

Armoede ziet er inderdaad anders uit dan in de jaren ’50. Mensen moeten zich normaal kunnen kleden en moeten elke dag te eten hebben. Helaas zijn er steeds meer mensen die dit niet kunnen. Het beleid van Zalm werkt deze armoede in de hand. De rijken zijn de laatste 20 jaren flink rijker geworden, terwijl de armen hun koopkracht hebben zien dalen. Als minister Zalm beweerd dat er geen armoede is, waarom schieten dan door heel Nederland de voedselbanken als paddestoelen uit de grond?

De Voedselbank Weert was erg blij met de blikjes zalm. Saskia Vaes, coördinator van de voedselbank: “Er is wel degelijk armoede. Wekelijks krijgen 42 gezinnen een voedselpakket om de week door te komen. De wachtlijst blijft groeien, we kunnen de vraag niet aan. Zalm zou eens moeten komen kijken bij ons, dan ziet hij wel anders”.

U bent hier