h

SP tegen eigen bijdrage vervoer gehandicapten

12 februari 2012

SP tegen eigen bijdrage vervoer gehandicapten

sloopkraan weertDe gemeente bezuinigt op het vervoer en woningaanpassingen voor ouderen en gehandicapten. Er wordt een bureaucratische eigen bijdrage ingevoerd. De SP is tegen omdat mensen met een minimuminkomen met nog meer bureaucratie te maken krijgen en nog meer in een isolement komen.

Het alternatief van de SP is mensen die op of onder een minimuminkomen zitten, automatisch uit te zonderen. De SP had dit graag uitgewerkt gezien, maar daartoe was de wethouder en de gemeenteraad niet bereid.

Het enige positieve is dat 'rijke' gehandicapten meer gaan bijdragen. Maar zij merken dit toch niet.
Bovendien wordt er niet getoetst op vermogen, dus op wat mensen op de bank hebben staan of bezitten. Dat is natuurlijk belachelijk.

Juist de mensen die het nodig hebben zullen afzien van noodzakelijke voorzieningen door de bureaucratie. Invoeren van dit systeem schrikt mensen af die het nodig hebben. Dat is onwenselijk en weegt voor de SP het zwaarste. Ook de PvdA stemde tegen.

U bent hier