h

Vervoer beperkte leerlingen wordt beperkt, maar hoe?

13 februari 2012

Vervoer beperkte leerlingen wordt beperkt, maar hoe?

De gemeenteraad met uitzondering van SP en PvdA heeft in december besloten tot een bezuiniging op het leerlingenvervoer. Er is voor ouders veel onduidelijk. Zij hebben nog niks van de gemeente gehoord over deze slechte maatregel. De SP heeft opheldering gevraagd.

Met name de kwetsbare kinderen uit het speciaal onderwijs zijn de dupe van de versobering van de regels. Ligt de school binnen de gemeente, dan heb je geen recht meer op vervoer. Maar voor welke scholen geldt dit? Volgens de wethouder betreft het alle kinderen (uit Weert) van het speciaal onderwijs (Widdonckschool en De Wijnberg) en het speciaal basisonderwijs (Het Palet). Volgens anderen gaat het alleen om Het Palet en blijft de gemeente Weert verplicht om de leerlingen van het speciaal onderwijs te vervoeren. Er zou een ruime overgangstermijn zijn en goede communicatie zodat ouders naar alternatieven kunnen (proberen te) zoeken.

Ten minste twee ouders hebben na de raadsvergadering contact gehad met de gemeente en hebben allebei een ander antwoord gekregen. Ook de ingangsdatum is onduidelijk: in de krant stond 1 januari 2013, later werd gesproken over augustus 2012 en augustus 2013. Ook werd er geopperd dat kinderen met een medische indicatie sowieso gebruik kunnen blijven maken van het leerlingenvervoer. Er is nog geen actieve communicatie geweest naar ouders die het betreft, zo heeft de SP van ouders begrepen.

Mede vanwege de onduidelijkheid, onzekerheid en onrust bij de ouders heeft de SP een spoedig antwoord en actie gevraagd. Hoe sneller ouders precies weten waar ze aan toe zijn hoe sneller men, indien nodig, aan de slag kan met vervolgstappen.

1. Klopt het dat u de ouders die het mogelijk betreft nog niet heeft geïnformeerd over de
maatregel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft u hen niet geïnformeerd?
2. Bent u bereid om ervoor te zorgen dat de gemeente Weert op de zo kortst mogelijke
termijn alle ouders van kinderen uit Weert die gebruik maken van het leerlingenvervoer
schriftelijk informeert of zij in de toekomst wel of niet nog gebruik kunnen maken van het
leerlingenvervoer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer is de planning?
3. Bent u bereid om de ouders te betrekken in het opstellen van de verordening en te
informeren als de verordening naar de raad gaat om vast te stellen? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid om ervoor te zorgen dat de gemeente Weert, indien het recht op vervoer het
stopt, de ouders direct persoonlijk informeert over alternatieven zoals een medische
indicatie, en hoe men eventueel een medische indicatie aan kan vragen? Zo nee, waarom
niet?
5. Welke kinderen komen in aanmerking voor een medische indicatie voor vervoer naar
school, en hoe kom je aan zo een medische indicatie?
6. Wat is de precieze ingangsdatum van deze maatregel voor de kinderen die al gebruik
maken van het leerlingenvervoer? En voor de kinderen die nog geen gebruik maken van het
leerlingenvervoer?
7. Hoeveel en welke kinderen betreft het? Welke scholen betreft het?
8. Welke toezegging doet u (nogmaals) aan de gemeenteraad betreffende een goede
communicatie over deze slechte maatregel?

Nieuwsbericht december

U bent hier