h

Regionale samenwerking

11 april 2012

Opinie: Regionale samenwerking is meer dan investeren in asfalt

mlDe SP zet steeds grotere vraagtekens bij de ‘Gebiedsontwikkeling Midden Limburg’ ook wel bekend als GOML. Dit is een regionaal samenwerkingsproject om Midden Limburg vooruit te helpen. Maar die samenwerking verloopt niet zoals de SP het graag zou zien.

Lees verder
17 februari 2010

Roermondseweg - N280

Géén weg langs de MoeselpeelZelden zal er over een weg zoveel gepraat zijn als over de Roermondsweg-N280. Er gaan steeds meer stemmen op om die weg, zoals dat heet, op te waarderen naar een weg met 2x2 rijstroken. Bovendien zou dat moeten gebeuren als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg. De kosten zouden dan voor de helft betaald moeten worden door de gemeentes in Midden Limburg. Volgens de SP is dat onzin.

Lees verder
13 december 2009

Weert krijgt meer geld uit regiofonds

Vorige week haalde de SP fel uit naar de plannen zoals die in het regiofonds ‘Gebiedsontwikkeling Midden Limburg staan’ (GOML). Weert is maar karig bedeeld en gaat vooral veel geld betalen aan projecten elders in de regio. Die kritiek heeft de dames en heren van het regiofonds schijnbaar aan het denken gezet, want wethouder Kirkels liet deze week tijdens de raadsvergadering doorschemeren dat de GOML gaat meebetalen aan het opknappen van de Stationsstraat.

Lees verder
10 december 2009

Raad haalt angel uit regiofonds GOML op voorstel van SP

De Weerter gemeenteraad heeft gisteren unaniem een wijzigingsvoorstel van de SP overgenomen. Daardoor heeft de raad nu altijd het laatste woord of Weert wel of niet aan een project in de regio gaat meebetalen.

Lees verder
1 december 2009

SP: Gebiedsontwikkeling Midden Limburg is Weerter subsidie voor Roermond en Maasplassen

Nu de concrete plannen voor de ‘gebiedsontwikkeling Midden Limburg’ oftewel ‘GOML’ van professor Riet Bakker langzaam aan bekend worden, blijkt waar de SP al bang voor was. Heel Midden Limburg en met name Weert gaat enorm veel geld investeren in Roermond en haar Maasplassen en krijgt er helemaal niks voor terug. De SP vindt dit reden om zo snel mogelijk te kappen met de onzin die de gebiedsontwikkeling blijkt te zijn.

Lees verder
26 november 2009

SP: alle bestuurders onder de Balkenende-norm, steun van alle fracties

Alle fracties in de raad steunen de SP in de stelling dat alle bestuurders die in opdracht van de gemeente werken, onder een maximumbeloning vallen. De aanleiding was de extreem hoge beloning voor managers bij een samenwerkingsverband in de regio.

Lees verder
13 maart 2009

Bestuursovereenkomst regiovisie wordt doorgelicht door landsadvocaat

Onder aanvoering van de SP werd een maand geleden de bestuursovereenkomst die bij de regiovisie Midden Limburg hoort door de hele Weerter gemeenteraad naar de prullenbak verwezen. De raad gaf het College van B&W opdracht om de stuurgroep achter de regiovisie het huiswerk over te doen. Schijnbaar komt de stuurgroep er niet uit, want de zaak is doorgespeeld naar de landsadvocaat.

Lees verder
12 februari 2009

Kritiek SP terecht. Hele raad: bestuursovereenkomst moet overnieuw

In een uren durende raadsvergadering gisteravond werd er gesproken over een definitief ja of nee tegen de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg van Riek Bakker. Waar een tijdje terug enkel de SP oog had voor de aan alle kanten rammelende bestuursovereenkomst, waren gisteren SP, PvdA, D66 en de VVD er niet tevreden over. De SP wees erop dat de overeenkomst zelfs in strijd is met de wet.

Lees verder
14 januari 2009

Gebiedsontwikkeling: andere partijen hebben geen probleem met geld en regie uit handen geven

Gisteren vond er een meningsvormende raadsvergadering plaats over de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg. Er werd gediscussieerd over de inhoud van de plannen terwijl iets anders geheel uit het oog verloren werd: de gemeenteraad geeft de zeggenschap over en het geld voor de plannen vrijwel geheel uit handen.

Lees verder
20 oktober 2008

SP wil sociale gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

Het platteland in Midden Limburg dreigt leeg te lopen en de sociale problematiek in de stad wordt steeds groter. Het is daarom goed dat de provincie initiatieven neemt om het gebied te ontwikkelen, maar de huidige plannen bieden geen oplossing voor de belangrijke sociale problemen. Het draait volgens de SP niet alleen om economische groei.

Lees verder

Pagina's

U bent hier