h

Wijkdossier Binnenstad

2 november 2014

SP en VVD gaan chaos rond station met projectleider bekijken

De gemeente gaat samen met de SP en de VVD de verkeerssituatie rondom het Stationsplein en de fietsenstallingen aan het Stationsplein en de Parallelweg opnieuw bekijken. De afgelopen tijd zijn er veel  klachten te horen over de nieuwe verkeerssituatie rond het Station.

Lees verder
20 mei 2014

Zorg dat Weert bereikbaar is tijdens evenementen

Van 16 tot en met 18 mei is de stadstriathlon een mooi jaarlijks evenement in Weert. Deze editie werd getrakteerd op erg mooi weer. Echter is de bereikbaarheid van de stad en het centrum niet optimaal geweest, evenals de communicatie hierover. Bovendien zijn er werkzaamheden aan het spoor tussen Weert en Eindhoven met gevolgen van dien. Een vervelende samenloop van omstandigheden.

Lees verder
18 mei 2014

Snel starten met invullen oude stadhuis

Alle partijen in de gemeenteraad zijn voor het behoud van het oude stadhuis van Weert. Dat bleek tijdens een commissievergadering afgelopen week. Toch kwamen er vele vragen over de herinvulling. De SP is voor snelle besluitvorming, zodat ook snel met de (tijdelijke) invulling kan worden begonnen.

Lees verder
13 september 2013

Weerter initiatieven onderzoeken voor invulling stadhuislocatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van Weert maakte bekend dat het bedrijf C’Magne de voorkeur heeft voor de tijdelijke invulling van het huidige stadhuis van Weert, als de gemeente in 2014 is verhuisd. De SP is verbaasd over de keuze. Bovendien spreekt het college voor haar beurt.

Lees verder
25 juni 2013

Winkeliers en SP eens: Één koopzondag per maand is genoeg [Update]

Binnenkort veranderd de winkeltijdenwet waardoor de gemeente het winkels mag toestaan om iedere zondag open te gaan. Het CDA organiseerde gisteravond een discussieavond over of we dit in Weert ook moeten willen. Ook SP raadslid Bert Peterse was hier aanwezig.

Lees verder
13 april 2013

Bassin nog dit jaar opgeknapt

Door herhaalde inzet van de SP heeft de Weerter gemeenteraad unaniem besloten dat het Bassin nog dit jaar wordt opgeknapt. Hiermee komt voor de (horeca)ondernemers een einde aan de jarenlange overlast en krijgt Weert er een mooi plein bij.

Lees verder
1 november 2012

Tariefsverhoging parkeren uitgesteld

De verhoging van het parkeertarief in zone 2 van 0,70 euro naar 0,90 euro is uitgesteld. Onder aanvoering van de SP-fractie vroeg de gemeenteraad aan het college van BenW om meer inzicht in de financiële gang van zaken rondom parkeren.

Lees verder
23 maart 2012

Weert krijgt stadspas

De gemeentewerf zoals zichtbaar vanaf de A2. Foto 2M mediaproducties.De SP juicht de komst van de stadspas in Weert toe. In juli krijgen alle huishoudens een pas ter vervanging van de huidige knipkaart voor de milieustraat. In september krijgen alle inwoners van 16 jaar en ouder een dergelijke pas. Naast gemeentelijke diensten is het de bedoeling dat semi-publieke diensten, sociaal-culturele instellingen en commerciële partijen aan de pas gaan deelnemen.

Lees verder
10 februari 2012

Raad volgt SP bij financiering NOS-uitzending optocht

De Rogstaekersoptocht enkele jaren geledenDe Weerter gemeenteraad (behalve de VVD) stemde voor het SP-voorstel om de kosten van de NOS-uitzending van de Rogstaekersoptocht uit het potje voor economische structuurversterking te halen. Uit navraag van de partij bleek dat in dit potje nog ruimte is om 17.500 euro te financieren en daarom geen noodzaak aan het potje onvoorzien te komen.

Lees verder
4 februari 2012

Plan voor markthal is het onderzoeken waard

De SP fractie staat positief tegenover de plannen voor een markthal op de plek van het huidige stadhuis. Onderzoek moet uitwijzen of de invulling een haalbare optie is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier