h

Wijkdossier Binnenstad

17 december 2011

VVD, CDA en WL maken centrum bezoeken duurder

De Weerter coalitiepartijenOf je nou met de auto of met de fiets naar het centrum van Weert komt, het bezoeken van de binnenstad wordt duurder. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van veertien december. Per één januari wordt het parkeertarief tien procent verhoogd in zone één (centrum) naar één euro tien en in zone twee naar zeventig cent. Fietsers die van de tot nu toe gratis bewaakte stalling gebruik maken, betalen vanaf januari vijftig cent. De SP is tegen deze maatregelen omdat dit niet past in een gastvrije binnenstad.

Lees verder
13 december 2011

SP wil gratis fietsenstalling behouden

Heeft de SP een date met jou?De SP stelt tijdens de komende raadsvergadering van 14 december voor om de bewaakte fietsenstalling aan de Hegstraat ook in 2012 gratis te houden. Het college stelt voor om 50 cent per stalling te vragen. Hiermee wordt 30.000 euro bespaart. Het gratis houden van de stalling levert nog steeds een besparing van 6.000 euro op.

Lees verder
3 november 2011

SP principieel tegen BIZ Centrum

geen extra belastingen en moeilijke regelsDe SP heeft zich principieel uitgesproken tegen de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Centrum. Volgens de partij is het middel van de BIZ overbodig om het doel, een aantrekkelijke binnenstad, te bereiken. Bovendien gaat het om een proefwet en is het dus een tijdelijke oplossing.

Lees verder
16 augustus 2011

SP-voorjaarsbrief 2011: speciaal voor de Binnenstad

SP-raadslid Jan Tak heeft dit voorjaar voor de bewoners van elk dorp en elke wijk in de gemeente Weert een brief gemaakt. Daarvoor is een selectie gemaakt uit de activiteiten van de SP in die wijk. Ook is een overzicht opgenomen van enkele stemmingen in de gemeenteraad. SP-voorzitter Jeroen Goubet: "De bedoeling is om mensen eenvoudig te informeren over het stemgedrag van hun favoriete partij. Rond de verkiezingen worden mensen doodgegooid met deze informatie, wij willen de mensen ook als er geen verkiezingen zijn betrekken bij de politiek."

Lees verder
14 juli 2011

Teleurstelling over afblazen Amerikaanse Dag

De SP is teleurgesteld over het niet doorgaan van de Amerikaanse Dag (All American Day) in de binnenstad van Weert op 7 augustus. Er zouden aanwijzigen zijn dat motorclubs met mekaar in gevecht willen gaan. De openbare orde kan niet worden gegarandeerd omdat evenementen in Roermond en Venray voorgaan bij de politie. De teleurstelling bij de organisatie, de vrijwilligers, het publiek en de reacties op dit bericht roept vragen op bij de SP. "Wij zijn zeer teleurgesteld dat er in Weert een leuk evenement voor de mensen niet kan doorgaan", aldus de SP.

Lees verder
3 juli 2011

SP: raadsenquête naar fouten rond Poort van Limburg

Onlangs werd duidelijk dat er door de gemeente grote fouten zijn gemaakt rond de bouw van de Poort van Limburg. De financiële gevolgen daarvan lijken nu beperkt te blijven maar dat is meer geluk dan wijsheid. En nog steeds zijn er open eindjes waardoor er een risico is dat het project alsnog duurder wordt. De SP wil dat er van de fouten geleerd wordt maar daarvoor moeten alle feiten boven water komen. De partij stelt daarom in de aankomende raadsvergadering een raadsenquête voor om de hele gang van zaken te onderzoeken.

Lees verder
16 december 2010

Bewoners hoeven geen hoger parkeertarief te betalen

 Weertdegekste.nlDe handtekeningenactie die bewoners van de Kromstraat en de Walburgpassage onlangs startten tegen het buitensporig duurder worden van hun parkeerabonnement heeft succes gehad. Gisteravond besloot de gemeenteraad om voorlopig af te zien van de verhoging.

Lees verder
14 december 2010

SP steunt bewoners Kromstraat en Walburgpassage in actie tegen oneerlijke prijsstijging parkeren

De gemeente heeft sinds kort achteraf betalen voor parkeren ingevoerd op de parkeerplaats en de parkeergarage in de Kromstraat. Voor de bezoekers van de binnenstad een verbetering zo vindt de SP. Voor bewoners met een parkeervergunning leidt het tot enorm hogere kosten. En dat is oneerlijk.

Lees verder
19 oktober 2010

SP stelt vragen over herinrichting Stationsgebied

StationspleinHet opknappen van het Stationsgebied en de Stationsstraat is al vele jaren een heet hangijzer in Weert. Iedereen wil dat er iets gebeurt aan de verpauperde situatie. Het lijkt erop dat er binnenkort toch echt schot in de zaak komt. Een van de nieuwste ontwikkelingen in het gebied is dat de Aldi niet meer terug wil keren op haar huidige locatie aan de Boermansstraat. Dat kan volgens de SP kansen bieden.

Lees verder
6 oktober 2010

Gemeente gaat fietsenstalling station uitbreiden

Op de fiets; goed voor je lijf en helemaal voor nietsDe gemeente gaat samen met de spoorbeheerder Prorail het aantal fietsenklemmen bij het station fors uitbreiden. Er komen zo´n 700 tot 750 plaatsen bij. Drie jaar geleden pleitte ROOD Weert, de jongerenorganisatie van de SP, al voor uitbreiding. Toen kwamen er ook klemmen bij, maar lang niet zo veel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier