h

VVD, CDA en WL maken centrum bezoeken duurder

17 december 2011

VVD, CDA en WL maken centrum bezoeken duurder

De Weerter coalitiepartijenOf je nou met de auto of met de fiets naar het centrum van Weert komt, het bezoeken van de binnenstad wordt duurder. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van veertien december. Per één januari wordt het parkeertarief tien procent verhoogd in zone één (centrum) naar één euro tien en in zone twee naar zeventig cent. Fietsers die van de tot nu toe gratis bewaakte stalling gebruik maken, betalen vanaf januari vijftig cent. De SP is tegen deze maatregelen omdat dit niet past in een gastvrije binnenstad.

“Onvoorstelbaar hoe de coalitiepartijen de mond vol hebben van een gastvrije binnenstad en vervolgens het bezoeken van die binnenstad duurder maken voor fietsers en automobilisten,” aldus SP-raadslid Bert Peterse. “Ons voorstel om de bewaakte fietsenstalling aan de Hegstraat gratis te houden (met steun van de PvdA en D66) haalde het niet. Vreemd, want in 2009 was de VVD er nog voor. Blijkbaar een verkiezingsstunt. Ook al is de bewaakte stalling gratis, ten opzichte van 2011 besparen we zesduizend euro door de sluiting van de stalling aan het Rafaelpad. Het college gaat er van uit dat aan de Hegstraat 60.000 fietsen gestald worden. Daarbij gaat men er aan voorbij dat sinds de stalling gratis is, het gebruik met tachtig procent is gestegen!”

Het CDA maakte het wel heel bont door er aan te twijfelen of een bewaakte fietsenstaling wel nodig is.

Er zijn alternatieven. Peterse: “Wanneer het nieuwe gemeentehuis in gebruik wordt genomen, komt ook de fietsenstalling van het huidige gemeentehuis vrij. Die kan dan worden gebruikt in plaats van de grond aan de Hegstraat die nu gehuurd wordt. Een prima alternatief waarmee nog meer bespaard kan worden en de stalling gratis kan blijven.”

SP wil gratis fietsenstalling behouden

U bent hier