h

WMO

16 januari 2015

Snel besluit over zelfregiecentrum gewenst

Afgelopen week heeft het Zelfregiecentrum aan de Roermondseweg haar openingstijden ingekort, met name in het weekend. De SP kreeg daarover al snel veel bezorgde  berichten van mensen die het Zelfregiecentrum bezoeken. De beperking van de openingstijden zou samenhangen met de financiering door de gemeente.

Lees verder
23 oktober 2014

Wat gaat er veranderen in de WMO?

Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de WMO. De gemeente krijgt er een flink aantal verantwoordelijkheden bij. Hoe gaat Weert dat doen?

Lees verder
6 juli 2014

SP krant vindt gretig aftrek op Braderie Weert

De SP afdeling Weert gaat alle inwoners van Weert informeren over de collegedeelname van deze partij in Weert. Gedurende de zomermaanden verspreidt de partij deze krant huis aan huis in de wijken en dorpen van Weert. Daarnaast bezoekt de partij iedere week een andere wijk om daar persoonlijk de krant uit te reiken. Tijdens de braderie zijn de eerste exemplaren van de krant aan bezoekers van het centrum uitgedeeld.

Lees verder
6 maart 2012

SP wil scan opgestapelde bezuinigingen

Vooral de minima en de thuiszorg komen in de problemenDe SP in Weert wil dat onderzocht wordt wat de gevolgen van de landelijke en lokale bezuinigingen zijn voor bepaalde doelgroepen, een zogenaamde stapelingsscan. Landelijk, maar ook lokaal zijn diverse bezuinigingen doorgevoerd. Hierdoor stapelen de lokale bezuinigingen op de landelijke bezuinigingen.

Lees verder
13 februari 2012

Vervoer beperkte leerlingen wordt beperkt, maar hoe?

De gemeenteraad met uitzondering van SP en PvdA heeft in december besloten tot een bezuiniging op het leerlingenvervoer. Er is voor ouders veel onduidelijk. Zij hebben nog niks van de gemeente gehoord over deze slechte maatregel. De SP heeft opheldering gevraagd.

Lees verder
12 februari 2012

SP tegen eigen bijdrage vervoer gehandicapten

sloopkraan weertDe gemeente bezuinigt op het vervoer en woningaanpassingen voor ouderen en gehandicapten. Er wordt een bureaucratische eigen bijdrage ingevoerd. De SP is tegen omdat mensen met een minimuminkomen met nog meer bureaucratie te maken krijgen en nog meer in een isolement komen.

Lees verder
18 oktober 2010

Alsnog 'gratis' openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten

het busstation van Weert aan de St. MaartenslaanMensen met een Wmo-indicatie, bijvoorbeeld mensen die thuiszorg ontvangen, kunnen vanaf 1 november aanstaande gratis gebruik maken van het openbaar vervoer in de gemeente Weert en de rest van Midden-Limburg. Dat wil zeggen al het busvervoer en de regiotaxi van Veolia. Tot vreugde van de SP die daar in het verleden vaker voor gepleit heeft.

Lees verder
8 januari 2010

Bezorgdheid om situatie verpleeghuizen

Sint Martinus in WeertIn het Weerter verpleeghuis Sint Martinus zat een mevrouw van 85 een nacht lang in het donker op een po-stoel. Zij was 'vergeten'. De inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt de zaak. Aangezien in krantenberichten wordt gesteld dat er weinig klachten zijn over het verpleeghuis, schreef de SP een brief aan de nieuwe directeur van zorgstichting Land van Horne.

Lees verder
30 maart 2009

Zorgindicaties voortaan alleen nog maar per huisbezoek!

Sinds twee jaar is de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor het leveren van allerlei soorten zorg. De beslissing of iemand in aanmerking komt voor hulp, de zogenaamde indicatiestelling, werd tot nu toe vaak telefonisch gedaan tot ergernis van de SP. De SP pleit al jaren voor het indiceren doormiddel van enkel huisbezoeken, tenzij er een goede reden is om dat achterwege te laten. Na twee jaar is de gemeente overstag.

Lees verder
4 maart 2009

SP kraakt WMO-rapport

De zorg ìs geen markt!In de commissievergadering Welzijn werd een rapport over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) tot nu toe in Weert besproken. Andere partijen waren vol lof over de mooie cijfertjes en het goede ‘cliënten tevredenheids onderzoek’. Door alle problemen die er zijn in de Wmo was de SP het daar niet mee eens.

Lees verder

Pagina's

U bent hier