h

Weert verlaagt eigen bijdrage WMO

19 juni 2017

Weert verlaagt eigen bijdrage WMO

Foto: Nico van den Bent

De gemeente Weert gaat de eigen bijdrage voor de WMO, waaronder onder meer de thuiszorg valt, verlagen. De verlaging is mogelijk omdat de gemeente nu voor het eerst een redelijk meerjarig beeld heeft van de zorgkosten in Weert. De verlaging levert iedereen die gebruik maakt van de WMO voordeel op maar het mensen die tussen 130% en 160% van het zogenaamde sociaal minimum te besteden hebben gaan er het meeste op vooruit. De SP is uiteraard erg tevreden.

Gemeenten hebben in 2015 een heel aantal zorgtaken van de landelijke overheid overgenomen. Omdat er ervaring opgedaan moest worden heeft Weert destijds besloten om in 2015 niets te veranderen aan het beleid en dus ook niet aan de eigen bijdrage. Wel heeft iedereen een nieuwe WMO-indicatie gekregen. In 2016 is de eigen bijdrage tegen het licht gehouden en nu in 2017 blijkt dat er genoeg geld is om de eigen bijdrage te verlagen.

SP-wethouder Paul Sterk: "Ik vind het belangrijk dat we mensen die van de WMO gebruik maken met deze verlaging kunnen ondersteunen. Vaak zijn het mensen die nog andere zorgkosten hebben, zoals het eigen risico van de zorgverzekeringswet en het bijbetalen voor medicijnen of behandelingen. Aan die andere zorgwetten en regels kunnen we als gemeente niets doen, maar aan de WMO wel! We proberen nu met deze verlaging van de eigen bijdrage al onze inwoners tegemoet te komen. En het effect van onze maatregel wordt groter naarmate het inkomen dichter bij de 130% van het sociaal minimum ligt."

Mensen met een inkomen tot 130% van het sociale minimum kunnen aanspraak maken op allerlei landelijke regelingen om hun zorgkosten te drukken maar bijvoorbeeld ook de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. 95% van de Weertenaren die daarvoor in aanmerking komen maken er gebruik van.

Maar iemand die vlak boven de 130% zitten valt buiten veel regelingen waardoor hij of zij netto vaak minder te besteden heeft dan iemand onder de 130%. Dat gaat in Weert veranderen. Een alleenstaande oudere met een AOW-uitkering met een inkomen van 30.000 euro per jaar gaat er bijvoorbeeld 600 euro per jaar op vooruit.

Ook SP fractievoorzitter Jeroen Goubet is blij. ‘We hebben als SP in de afgelopen jaren een paar keer onterechte kritiek gekregen. We zouden bezuinigd hebben op de zorg in Weert omdat er geld uit de WMO-pot overbleef. Geld dat overblijft is natuurlijk geen bezuiniging, maar het zet wel aan het denken waarom inmiddels twee jaar op rij minder mensen dan verwacht een beroep doen op die WMO-pot. Het is daarom een goed idee om de eigen bijdrage te verlagen nu we weten dat het kan. Hopelijk wordt de drempel om van de WMO gebruik te maken er ook door verlaagd.

De verlaging zorgt er wel voor dat de gemeente vanaf 2018 twee ton minder binnen krijgt vanuit de eigen bijdrage. De WMO-inkomsten dalen verder omdat de gemeente ook minder geld uit Den Haag krijgt. De dalende inkomsten kunnen door de gemeente opgevangen worden. Andere belastingen hoeven niet omhoog en er hoeft ook niet bezuinigd te worden.

En Goubet komt naar aanleiding daarvan nog eens terug op het WMO-overschot van de afgelopen jaren. ‘Ook daarom is het goed dat de gemeente in de afgelopen jaren wat voorzichtiger was. De bedragen uit Den Haag kunnen wel met een half miljoen per jaar variëren. Een beetje sparen om een ‘slecht jaar’ op te vangen is dus geen overbodige luxe gebleken en problemen met het zorgbudget zoals in Venlo en Maastricht zijn in Weert voorkomen’

De gemeenteraad moet nog beslissen over de verlaging van de eigen bijdrage. Als de raad haar akkoord geeft dan gaat de maatregel volgend jaar in.

U bent hier