h

Eigen bijdrage WMO definitief omlaag!

12 juli 2017

Eigen bijdrage WMO definitief omlaag!

Foto: Nico van den Bent

De gemeenteraad van Weert heeft vanavond ingestemd met een verlaging van de eigen bijdrage voor de WMO. Dat betekent dat onder andere mensen die thuiszorg ontvangen vanaf volgend jaar fors minder gaan betalen. Het grootste voordeel is er voor mensen met een inkomen vlak boven het sociale minimum, maar iedereen met een WMO-indicatie gaat erop vooruit.

Mensen met een inkomen tot 130% van het sociale minimum kunnen aanspraak maken op allerlei landelijke regelingen om hun kosten te drukken, maar bijvoorbeeld ook de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. 95% van de Weertenaren die van de WMO gebruik maken, hebben deze verzekering.

Maar iemand die vlak boven de 130% zit valt buiten veel regelingen waardoor hij of zij netto vaak minder te besteden heeft dan iemand onder de 130%. Dat gaat in Weert veranderen. Een alleenstaande oudere met een AOW-uitkering met een inkomen van 30.000 euro per jaar gaat er bijvoorbeeld 600 euro per jaar op vooruit.

Een veelgehoorde opmerking is waarom dit niet eerder kon omdat er de laatste twee jaar geld overbleef op het WMO-budget van de gemeente.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet; ‘Dat is een ingewikkelde combinatie van een aantal dingen. Het eerste jaar dat de gemeente de nieuwe WMO-taken kreeg, was een overgangsjaar, waarbij er nog oude regels waren waar je als gemeente rekening mee moest houden . Pas na het tweede jaar kreeg de gemeente een realistisch beeld van alle vragen voor hulp en ondersteuning. En de landelijke zorgadministraties – denk aan het gedoe met de PGB’s – waren op zijn zachtst gezegd niet op orde waardoor er veel overbodige kosten gemaakt werden.’

Met het oog op de komende jaren heeft de gemeente goed zicht op de hoeveelheid zorg die de mensen nodig hebben. We kennen de kosten en dus kan de bijdrage omlaag. Zet dat maar eens af tegen de grote financiële tekorten op de zorg in bijvoorbeeld Venlo.

Een bewijs dat de SP in het gemeentebestuur, ondanks slecht landelijk beleid, de zorg in Weert goed weet te organiseren, fatsoenlijk kan begroten en de kosten voor de mensen omlaag brengt.

De gemeenteraad stemde unaniem -wat wil zeggen volledig- in met de verlaging van de eigen bijdrage. De SP is daarmee uiteraard in haar nopjes.

U bent hier