h

Veiligheid

17 oktober 2011

VVD en SP organiseren avond ´Veiligheid is van ons allemaal

Op maandag 14 november aanstaande organiseren de VVD en SP samen een thema-avond over veiligheid. Samen met de bezoekers zal de discussie aangegaan worden over een viertal onderwerpen. Ook zijn er drie gastsprekers.

Lees verder
9 september 2011

SP wil Limburgs actieplan brandweer

De SP in Provinciale Staten wil dat de provincie Limburg met een actieplan komt om de bureaucratie bij de brandweer aan te pakken en om kazernes in kleine plaatsen te behouden. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van een onderzoek dat de SP onder brandweermensen in Noord- en Midden Limburg heeft gehouden. 83% van de brandweermannen en –vrouwen vindt dat er te veel regels en bureaucratie zijn om het werk goed te doen.

Lees verder
29 juli 2011

SP zeer ontevreden met antwoorden gemeente over niet doorgaan All American Day

Eerder stuurde de SP vragen aan de gemeente over het niet doorgaan van de All American Day (AAD) in Weert. De antwoorden van de gemeente hierop zijn op zijn zeer teleurstellend. De gemeente is zich van geen kwaad bewust, stelt dat ze alles goed gedaan heeft en vindt zelfs dat het afgelasten van de AAD het imago van Weert als uitgaansstad versterkt heeft. Reden genoeg voor de SP om aanvullende vragen te stellen.

Lees verder
14 juli 2011

Teleurstelling over afblazen Amerikaanse Dag

De SP is teleurgesteld over het niet doorgaan van de Amerikaanse Dag (All American Day) in de binnenstad van Weert op 7 augustus. Er zouden aanwijzigen zijn dat motorclubs met mekaar in gevecht willen gaan. De openbare orde kan niet worden gegarandeerd omdat evenementen in Roermond en Venray voorgaan bij de politie. De teleurstelling bij de organisatie, de vrijwilligers, het publiek en de reacties op dit bericht roept vragen op bij de SP. "Wij zijn zeer teleurgesteld dat er in Weert een leuk evenement voor de mensen niet kan doorgaan", aldus de SP.

Lees verder
21 mei 2011

SP-enquête bij de Brandweer

De nieuwe brandweerkazerne van Weert. Foto± Weertdegekste.nlDe brandweer in Weert heeft voor het weekend bezoek gekregen van SP-raadslid Paul Lempens. Deze bood de brandweer een oproep voor
deelname aan een landelijke enquete aan. Alle postvakjes van vrijwilligers en beroepskrachten werden voorzien van een flyer.

Lees verder
16 april 2011

SP wil antwoorden over geheimzinne camera's Ringbaan

Sinds kort zijn er langs de Ringbaan Noord camera´s geplaatst die het verkeer in de gaten houden. Er heerst veel geheimzinnigheid rond deze camera´s omdat de politie alleen zegt dat ze 'er staan voor de veiligheid rond Koninginnedag´. De SP wil meer duidelijkheid over het doel van deze camera´s en wat ze precies registreren. De partij stelde daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Lees verder
12 juni 2010

Gemeentepeiling en verkiezingsuitslag niet te rijmen: 'Tevreden burgers stemmen geen PVV'

PVVWOp 10 juni werd de PVV de grootste partij in Weert. De partij voor ontevreden mensen. Diezelfde dag stelt de burgemeester dat de Weerter burger zeer tevreden is. Met name over de veiligheid in de buurt en het contact tussen allochtonen en autochtonen. Precies de punten waarop de PVV zich profileert. Op zijn minst een ongelukkige timing. De SP vraagt zich af wat zo'n peiling dan nog waard is.

Lees verder
25 november 2009

Rapport 'Hoe tevreden is Fatima' gepresenteerd

Fatima-rapportOp een bijeenkomst in buurthuis Fatima is het rapport van de SP over de wijk gepresenteerd aan belangstellenden. Onder de titel 'Hoe tevreden is Fatima' worden enkele conclusies gepresenteerd.

Lees verder
19 oktober 2009

Helft Fatima reageert op SP-peiling

Fatima45% procent van de huishoudens in de Weerter wijk Fatima heeft gereageerd op een vraag van de SP naar de leefbaarheid in de buurt. De partij reageert zeer verheugd op deze enorme respons. 'Het toont eens te meer de betrokkenheid bij de eigen wijk' zegt SP-raadslid Jan Tak.

Lees verder
6 oktober 2009

SP start grootschalig onderzoek in Fatima.

De gemeente doet jaarlijks onderzoek naar hoe tevreden de mensen zijn met hun leefomgeving. In 2008 bleek dat de Fatima-bewoners, meer dan inwoners van andere wijken, ontevreden waren. Zelfs 11% wilde, als het mogelijk was, verhuizen uit de wijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier