h

SP wil antwoorden over geheimzinne camera's Ringbaan

16 april 2011

SP wil antwoorden over geheimzinne camera's Ringbaan

Sinds kort zijn er langs de Ringbaan Noord camera´s geplaatst die het verkeer in de gaten houden. Er heerst veel geheimzinnigheid rond deze camera´s omdat de politie alleen zegt dat ze 'er staan voor de veiligheid rond Koninginnedag´. De SP wil meer duidelijkheid over het doel van deze camera´s en wat ze precies registreren. De partij stelde daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Aan het College van B&W, kopie aan de raad
Vragen conform artikel 40 reglement van orde

Onderwerp: cameratoezicht

Weert, woensdag 13 april

Geacht College,

Hedenochtend stond bijgevoegd artikel in Dagblad De Limburger. Er zijncamera's op de Ringbaan geplaatst, naar het schijnt vanwege de komst
van de koningin en gevolg.

Hierover enkele vragen, gelieve deze voor de raadsvergadering van 20 april te beantwoorden.

  1. Met welk doel zijn deze camera's geplaatst en door wie?
  2. Is dit legaal?
  3. Moet het plaatsen en gebruiken van deze camera's niet aangekondigd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe heeft u dat gedaan?
  4. Hoe lang kunnen deze gegevens bewaard worden en met welk doel worden deze verzameld?
  5. Waarom wordt hier zo geheimzinnig over gedaan?

Paul Lempens
SP-Weert

U bent hier