h

Veiligheid

10 december 2004

10-punten plan voor bestrijding overlast drugsopvang

De Socialistische Partij afdeling Weert heeft tijdens eerdere discussies over de opvang van drugsverslaafden, in maart van dit jaar, randvoorwaarden voor de te treffen maatregelen gesteld. Zij zal bij de behandeling in de raad deze maatregelen bepleiten.

Lees verder
7 december 2004

Overlast door jeugd rond het Molenakkerplein

Onderzoek van de SP heeft uitgewezen dat omwonenden van het Molenakkerplein regelmatig overlast ondervindt van rondhangende groepjes jongeren. De fractie van de SP in de gemeenteraad van Weert wil van B en W horen wat de gemeente denkt te gaan doen aan de overlast.

Lees verder
25 augustus 2004

Politie negeert incidenten in Weert in haar berichtgeving

In onderstaande brief stelt de SP-fractie vragen aan burgemeester Majoor, tevens hoofd van politie, over de informatievoorziening van de politie ten aanzien van incidenten in Weert. Volgens die berichten gebeurt er in Weert niets.

Lees verder
29 maart 2004

Voorlopig standpunt SP opvang drugsverslaafden

De SP is voorstander van het voorstel om een dagopvang voor verslaafden in Weert te realiseren. Ten aanzien van de tijdelijke en definitieve locatie voor drugsopvang vinden wij dat aan enkele harde randvoorwaarden moet worden voldaan.

Lees verder
15 januari 2003

Vragen over nooduitgang 'Carte Blanche'

Regelmatig wordt er door binnenstadbewoners gewezen op de door voertuigen en fietsen geblokkeerde nooduitgang van discotheek 'Carte Blanche' aan de Oelemarkt. Aangezien deze meldingen naar waarneming van een der bewoners van de Hegstraat geen effect sorteerden heeft deze inmiddels de situatie aanhangig gemaakt bij de sector veiligheid van de regio Noord- en Midden-Limburg.

Lees verder
3 oktober 2002

Resultaten enquete SP Fatima

Voor de zomer heeft de Socialistische Partij een buurtonderzoek gedaan onder de bewoners van Fatima, over de leefbaarheid van hun wijk. De antwoorden van de Fatimezen op vragen o.a. over de wijkraad en het plan-Beekpoort worden op 4 oktober gepresenteerd op een bewonersavond.

Lees verder

Pagina's

U bent hier