h

10-punten plan voor bestrijding overlast drugsopvang

10 december 2004

10-punten plan voor bestrijding overlast drugsopvang

De Socialistische Partij afdeling Weert heeft tijdens eerdere discussies over de opvang van drugsverslaafden, in maart van dit jaar, randvoorwaarden voor de te treffen maatregelen gesteld. Zij zal bij de behandeling in de raad deze maatregelen bepleiten.

  1. Er moet een meldpunt overlast komen dat 24 uur per dag bereikbaar is.
  2. Vanuit het vangnet dat zich bezighoudt met de groep verslaafden moet à la minute worden gehandeld. (niet alleen politie, maar de hele keten zorgverleners)
  3. Er moeten harde afspraken komen met (een vertegenwoordiging van) bewoners.
  4. Er komt een periodieke evaluatie waarbij ook politie, instellingen en gemeente aanwezig zijn.
  5. Er moet echt serieus naar de bewoners geluisterd worden.
  6. Werkelijke overlast dient te worden bestreden.
  7. Duidelijke afspraken die niet worden gehandhaafd moeten gevolgen hebben.
  8. Mocht de bestrijding van de overlast niet voldoen, naar oordeel van de gemeenteraad, zal de locatie (tijdelijk) moeten worden gesloten.
  9. Bij de plicht voor serieuze zorg vanuit de gemeente en instellingen hoort ook een plicht voor burgers om problemen daadwerkelijk te melden.
  10. Verder gaan wij er van uit dat snel zal worden gestart met een werkproject voor verslaafden.

De locatie staat voor de SP niet ter discussie.

U bent hier