h

Veiligheid

21 september 2009

SP keurt geweld richting burgers, burgemeester en wethouders af

De SP is ontdaan vanwege de laatste intimidatie-poging tegen Weerter bestuurders en burgers. Na een reeks autobranden en vernielingen, onder meer gericht op burgemeester en wethouders, is vandaag geschoten op het huis van wethouder Strous. De SP keurt deze gang van zaken af en hoopt dat de recherche met prioriteit deze zaak behandeld. Er moet een einde worden gemaakt aan deze praktijken.

Lees verder
17 februari 2008

SP-politici op werkbezoek bij bureau HALT-Weert

SP'ers op werkbezoek bij bureau HALT in WeertDe SP Tweede Kamerleden Marianne Langkamp en Paul Lempens, het Weerter gemeenteraadslid Jan Tak, en de fractiemedewerker van kamerlid Jan de Wit Michiel van Nispen, waren vrijdag op werkbezoek bij bureau HALT in Weert. Ze werden daar geinformeerd over de praktijk van de lichte jeugdcriminaliteit, alternatieve straffen, en alles wat daarmee samenhangt.

Lees verder
2 februari 2008

Jan Tak over veiligheid en vertrouwen

Jan TakSP raadslid Jan Tak hield in de afgelopen raadsvergadering een indrukwekkend betoog naar aanleiding van een beleidsplan veiligheid van de gemeente.

Lees verder
15 maart 2007

SP nog steeds kritisch over blowverbod.

Het zogenaamde blowverbodsbord in Amsterdam is een gewild object onder 'verzamelaars'De laatste dagen komt er vanuit steeds meer hoeken kritiek op het blowverbod dat de gemeente in delen van Weert instelt. De SP uitte haar bedenkingen al in september vorig jaar maar stond daarin toen alleen. De SP wilde daarom gisteren tijdens de raadsvergadering de garantie van het college van B&W dat het verbod na een periode van één jaar uitvoerig tegen het licht gehouden wordt.

Lees verder
5 februari 2007

Onterechte kritiek college: SP is niet negatief over heropening JOP

Eind vorig jaar stelde de SP vragen aan het college van B&W over de heropening van de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) op Molenakker. Hierin vroeg de SP welke maatregelen er getroffen gaan worden om nieuwe overlast te voorkomen.

Lees verder
24 december 2006

SP: Herhaling overlast voorkomen bij opnieuw openen JOP

In 2005 werd de jongeren hangplek aan het Molenakkerplein gesloten omdat jongeren teveel overlast veroorzaakten rond het gebouw. Vanaf januari aanstaande gaat de hangplek weer open. De SP vindt dat een goede zaak maar zet hier toch een aantal vraagtekens bij. In een brief aan het college vraagt de partij hoe de situatie sinds de sluiting veranderd is, om herhaling van de problemen te voorkomen.

Lees verder
2 december 2006

SP stelt vragen over brandveiligheid kamerwoningen.

 nieuwsweert.nlIn een brief aan het college van B&W heeft de SP vragen gesteld over de brandveiligheid van kamerwoningen in Weert. Dit naar aanleiding van een recente brand in een kamerappartement boven Lunchcafé ’t Morregat.

Lees verder
2 november 2006

SP houdt vinger aan de pols in situatie Serviliusstraat

Constante aandacht van de SP voor de situatie in en rond de Serviliusstraat op Keent zorgt er voor dat er nu eindelijk naar hulpverleners wordt geluisterd. Keer op keer werden de signalen die via bezorgde reacties en bij buurtonderzoek binnenkwamen bij de politiek onder de neus gewreven.

Lees verder
4 september 2006

Vraagtekens bij noodzaak 'blowverbod'

Het zogenaamde blowverbodsbord in Amsterdam is een gewild object onder 'verzamelaars'De SP vraagt zich af wat de noodzaak van een zogenaamd 'blowverbod' is. Ze vraagt het College van B&W om een duidelijke onderbouwing en antwoord op enkele vragen.

Lees verder
21 februari 2006

Aandacht voor Serviliusstraat verslapt

Bij een bezoek aan de Serviliusstraat kwamen ons zaken ter ore die niet kloppen bij het beeld ‘Keent kiest kwaliteit’ en de aandacht die het verbeteren van de leefbaarheid en woonomstandigheden in de wijk Keent in het algemeen en de Serviliusstraat in het bijzonder zouden krijgen. Wij zijn hierover teleurgesteld en hebben de gemeente opgeroepen samen met de verhuurder Wonen Weert hun verantwoordelijkheid te nemen. Zo kan ook een beroep worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners.

Lees verder

Pagina's

U bent hier