h

Onterechte kritiek college: SP is niet negatief over heropening JOP

5 februari 2007

Onterechte kritiek college: SP is niet negatief over heropening JOP

Eind vorig jaar stelde de SP vragen aan het college van B&W over de heropening van de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) op Molenakker. Hierin vroeg de SP welke maatregelen er getroffen gaan worden om nieuwe overlast te voorkomen.

De antwoorden in een brief van het college zijn duidelijk. Maar in diezelfde brief verwijt het college de SP negativisme. De partij zou suggereren dat een JOP altijd tot overlast leidt. Dat vindt de SP echter helemaal niet. De partij is voorstander van de heropening, maar wil goede randvoorwaarden zijn om herhaling van problemen uit het verleden te voorkomen.

 scorpiuscommunicatie.nlRaadslid Rudy Nordhausen: "In het verleden heeft de JOP geleid tot overlast. Dat is jammer, want een JOP is een prima instrument om overlast te voorkomen en jongeren een plek te geven om bijeen te komen. Laten ze het dit keer goed doen en in overleg treden met omwonenden zodat er wederzijds
begrip komt, en er sneller op overlastmeldingen ingespeeld kan worden. Daar willen we gewoon goede garanties over. Iedereen is gebaat bij het goed draaien van deze JOP".

Dat is allerminst een negatieve benadering. De socialisten hopen dat de JOP zijn doel gaat bereiken en dat de overlast tot het minimum beperkt wordt. De SP zal de ontwikkelingen blijven volgen.

Krantenartikel over de kritiek van het college op de SP
De brief die de SP eind vorig jaar aan het college stuurde

U bent hier