h

SP: Herhaling overlast voorkomen bij opnieuw openen JOP

24 december 2006

SP: Herhaling overlast voorkomen bij opnieuw openen JOP

In 2005 werd de jongeren hangplek aan het Molenakkerplein gesloten omdat jongeren teveel overlast veroorzaakten rond het gebouw. Vanaf januari aanstaande gaat de hangplek weer open. De SP vindt dat een goede zaak maar zet hier toch een aantal vraagtekens bij. In een brief aan het college vraagt de partij hoe de situatie sinds de sluiting veranderd is, om herhaling van de problemen te voorkomen.

De SP in een brief aan het college:

Aan
College van B&W
Kopie
Gemeenteraad Weert

Weert, 23-12-2006

Geacht college,

Uit de krant hebben wij vernomen dat de JOP op Molenakker op proef open gaat vanaf januari 2007 en er in mei 2007 een evaluatiemoment komt. We hebben daar de volgende vragen over:

  • In het verleden hebben omwonende veel overlast ervaren. Hoeveel meldingen van overlast zijn er nog binnen gekomen na de sluiting van de JOP?
  • Wat gaat het jongerenwerk concreet doen om na de opening van de JOP de overlast tot het minimum te beperken? Hoeveel tijd krijgt het jongerenwerk hiervoor?
  • Welke begeleiding en bescherming komt er voor de vrijwilligers die gaan werken in de JOP?
  • Komt er een overleg voor de opening van de JOP met buurtbewoners? Worden de bewoners in de evaluatie betrokken?
  • Waar kunnen bewoners terecht met klachten van overlast en kunnen zij erop rekenen dat er direct actie wordt ondernomen?
  • Doordat jongeren buiten op straat hingen voor de JOP was er de nodige overlast. Wat gaat er gebeuren om deze jongeren binnen te krijgen en te houden? Horen veranderingen van huisregels binnen de JOP tot de mogelijkheden?

De fractie van de SP staat niet negatief tegenover het heropenen van de JOP, maar hieraan zullen wel duidelijke voorwaarde vast moeten zitten. Er zal draagvlak gecreëerd moeten worden onder de buurtbewoners en het jongerenwerk moet een grote rol krijgen in het geheel.

Met vriendelijke groet,

Herman Beuvens, Jan Tak, Paul Lempens
Fractie SP

U bent hier