h

College eens met SP: stadstoezicht weer helemaal terug naar gemeente

9 juni 2018

College eens met SP: stadstoezicht weer helemaal terug naar gemeente

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Drie jaar geleden zorgde de SP ervoor dat het stadstoezicht in Weert niet geprivatiseerd ging worden. Een aantal taken, zoals handhaving op de Oelemarkt tijdens stapavonden, was wel al uitbesteed aan bureau Sinvest. Op voorspraak van de SP wil het College van B&W nu ook deze taken terugnemen naar de gemeente.

Daarbij is de gemeente het eens met de SP dat er geïnvesteerd moet worden in het stadstoezicht.

SP raadslid Jeroen Goubet; ‘We hoeven er niet geheimzinnig over te doen dat er problemen zijn bij het stadstoezicht. Er is een hoog ziekteverzuim en veel medewerkers solliciteren op andere functies binnen de gemeente. Om ervoor te zorgen dat deze mensen niet noodgedwongen achter een bureau gaan zitten moet de gemeente investeren in opleidingen en een hogere salarisschaal’

‘Het stadstoezicht is de meest publieke functie van de gemeente. Deze mensen zijn niet alleen het visitekaartje van de stad maar vervullen ook andere hele belangrijke functies en dat wordt ondergewaardeerd. Want de BOA’s zijn vaak het mikpunt van beledigingen en moeten conflicten oplossen voordat de politie eraan te pas komt. Daar hebben ze een degelijke opleiding bij nodig en daarvoor verdienen ze een degelijk salaris.

In het raadsakkoord dat Weert Lokaal, CDA, VVD, SP en D66 vorige maand sloten is extra budget voor het stadstoezicht opgenomen. De komende jaren moet het aantal BOA’s uitgebreid worden zodat er naast aandacht voor het centrum ook meer toezicht in de wijken en dorpen kan komen.

U bent hier