h

Vragen over nooduitgang 'Carte Blanche'

15 januari 2003

Vragen over nooduitgang 'Carte Blanche'

Regelmatig wordt er door binnenstadbewoners gewezen op de door voertuigen en fietsen geblokkeerde nooduitgang van discotheek 'Carte Blanche' aan de Oelemarkt. Aangezien deze meldingen naar waarneming van een der bewoners van de Hegstraat geen effect sorteerden heeft deze inmiddels de situatie aanhangig gemaakt bij de sector veiligheid van de regio Noord- en Midden-Limburg.

De SP in een brief aan het college:

Vragen SP ex artikel 38 RvO

Betreft: nooduitgang 'Carte Blanche'

Weert, 15 januari 2003

Geacht college,

Regelmatig wordt er door binnenstadbewoners gewezen op de door voertuigen en fietsen geblokkeerde nooduitgang van discotheek 'Carte Blanche' aan de Oelemarkt. Aangezien deze meldingen naar waarneming van een der bewoners van de Hegstraat geen effect sorteerden heeft deze inmiddels de situatie aanhangig gemaakt bij de sector veiligheid van de regio Noord- en Midden-Limburg.

Vragen:

  1. Wat zijn de eisen voor een nooduitgang in een horecagelegenheid? Dient deze vrij van obstakels te zijn?
  2. Bent u van mening dat de situatie ter plekke in dit licht gezien gevaar oplevert in geval van calamiteiten?
  3. Wat is er sinds de eerste melding in oktober - of wellicht al eerder - aan stappen ondernomen richting verantwoordelijken?
  4. Is er van de zijde van de horecaondernemer gereageerd of actie ondernomen?
  5. Welke middelen heeft de portefeuillehouder in het kader van de veiligheid van de horecagasten om een dergelijke situatie aan te pakken?
  6. Welke stappen bent u bereid om te nemen in deze? Wanneer?

Socialistische Partij

U bent hier