h

Politie negeert incidenten in Weert in haar berichtgeving

25 augustus 2004

Politie negeert incidenten in Weert in haar berichtgeving

In onderstaande brief stelt de SP-fractie vragen aan burgemeester Majoor, tevens hoofd van politie, over de informatievoorziening van de politie ten aanzien van incidenten in Weert. Volgens die berichten gebeurt er in Weert niets.

De SP in een brief aan de burgemeester:

Aan de heer Majoor, burgemeester Gemeente Weert
Kopie aan de raad

Betreft: berichtgeving incidenten Weert door politie

Weert, 25 augustus 2004

Geachte heer Majoor,

Door de afdeling mediavoorlichting van de politie Limburg-Noord worden de media dagelijks gevoed met politieberichten uit de regio. Berichten over bijvoorbeeld mishandeling, beroving, diefstal, inbraken. Ook anderen dan de media kunnen deze berichten volgen op de openbare website http://www.politielimburgnoord.nl/mediaberichten.aspx

Als we deze officiële politie-bron moeten geloven, is Weert nagenoeg criminaliteitvrij. Anders gezegd, er staan in vergelijking met andere plaatsen nauwelijks politieberichten op over delicten en overtredingen die in Weert hebben plaatsgevonden. Het laatste bericht dat betrekking had op de basiseenheid Weert is (op dit moment van schrijven) van 15 augustus; de aanhouding van een 20-jarige Weertenaar op de Oelemarkt.
Nadien gebeurde er in Weert zogenaamd niets meer. Dit zou m.i. vreemd zijn in een stad met 50.000 inwoners. Vandaar dat waarschijnlijk een andere conclusie moet worden getrokken, namelijk dat de informatievoorziening gebreken vertoond.

Gebrekkige informatievoorziening leidt er toe dat burgers een verkeerd beeld van de werkelijkheid krijgen voorgeschoteld. Dat is kwalijk.

Vandaar dat wij graag een schriftelijk antwoord willen op de volgende vragen:

  • Is er in de afgelopen periode niks gebeurd in Weert?
  • Wordt er een bewuste campagne gevoerd om criminaliteit in Weert te negeren om de stad zo veilig mogelijk te laten lijken? Of is er iets anders aan de hand?
  • Bent u bereid als bestuurlijk hoofd van de politie hier een onderzoek naar in te (laten) stellen en de informatievoorziening te verbeteren?

Met vriendelijke groet,
Namens de Socialistische Partij afdeling Weert,

Paul Lempens

U bent hier