h

Overlast door jeugd rond het Molenakkerplein

7 december 2004

Overlast door jeugd rond het Molenakkerplein

Onderzoek van de SP heeft uitgewezen dat omwonenden van het Molenakkerplein regelmatig overlast ondervindt van rondhangende groepjes jongeren. De fractie van de SP in de gemeenteraad van Weert wil van B en W horen wat de gemeente denkt te gaan doen aan de overlast.

Artikel in Dagblad de Limburger van 7 december 2004

Van onze verslaggever

Weert - De fractie van de SP in de gemeenteraad van Weert wil van B en W horen wat de gemeente denkt te gaan doen aan de overlast die bewoners van het Molenakkerplein ondervinden van in hun buurt rondhangende groepjes jongeren.
De SP heeft onder de gezinnen die in de omgeving het plein wonen een buurtonderzoek gehouden. Daarbij is met ruim veertig mensen gesproken. Uit dit onderzoek blijkt volgens SP voorzitter H. Bouten dat de buurtbewoners regelmatig veel overlast van jongeren ondervinden.,,Bovendien durven veel mensen niet openlijk te praten over de problemen die ze met de jeugd ondervinden. Mensen zijn bang dat de jongeren dan verhaal komen halen'', aldus Bouten.

Bij de gesprekken kwamen klachten naar voren over vernielingen in de buurt, lawaai van scooters, het gooien van vuurwerk en andere vormen van overlast. Volgens Bouten bestaat het probleem al jarenlang maar verzuimt de overheid tot nu toe stevige maatregelen te nemen. ,,Je kunt wel blijven praten en blijven proberen om deze jongeren tot ander gedrag te brengen, maar eens moet je ook durven zeggen dat het nu afgelopen is'', vindt Bouten. Volgens de SP is het niet de bedoeling om de jongeren die tussen de supermarkt van Linders en gebouw De Spil rondhangen weg te jagen. ,,Maar hen moet wel duidelijk gemaakt worden dat er spelregels gelden. En dat Weert verwacht dat die regels worden nageleefd'', vindt Bouten.

Volgens de SP hebben zich al tal van instanties, van gemeente en politie tot Punt Welzijn, met het probleem bezig gehouden, maar heeft dit nog niet tot een afname van de overlast geleid.

Naschrift bestuur: De vragen zijn gesteld door het bestuur van de afdeling. De fractie is daar een onderdeel van.

U bent hier