h

Gemeentepeiling en verkiezingsuitslag niet te rijmen: 'Tevreden burgers stemmen geen PVV'

12 juni 2010

Gemeentepeiling en verkiezingsuitslag niet te rijmen: 'Tevreden burgers stemmen geen PVV'

PVVWOp 10 juni werd de PVV de grootste partij in Weert. De partij voor ontevreden mensen. Diezelfde dag stelt de burgemeester dat de Weerter burger zeer tevreden is. Met name over de veiligheid in de buurt en het contact tussen allochtonen en autochtonen. Precies de punten waarop de PVV zich profileert. Op zijn minst een ongelukkige timing. De SP vraagt zich af wat zo'n peiling dan nog waard is.

Tekst van een brief aan de gemeente Weert:

Weert, 10 juni 2010

Betreft: verkiezingsuitslag en burgerpeiling

Geacht College,

Vandaag geeft u een persbericht uit waarin u zegt dat de inwoners van Weert tevreden zijn.
Met het leefklimaat,de veiligheid in de buurt. Met het contact tussen allochtone en autochtone bewoners. Naar onze mening een ongelukkige timing, waarbij wij ook vraagtekens zetten achter de juistheid van de constateringen.

U doet dat namelijk op dezelfde dag dat bekend wordt dat in onze gemeente de PVV de grootste partij is geworden. Een partij die vooral ontevreden mensen een stem geeft, die negatief is over buitenlanders en die hard wil optreden tegen onveiligheid in de buurt.

De uitslag van de burgerpeiling en deze uitslag vallen moeilijk met elkaar te rijmen.
Voorlopig hechten wij meer waarde aan de uitslag gebaseerd op de mening van 27771 inwoners namelijk de verkiezingsuitslag met 75% respons, dan de resultaten van de burgerpeilingdie gebaseerd is op de mening van 1296 inwoners en een respons van 36%.

Naar aanleiding hiervan willen wij het volgende vragen:
Vindt u de timing ook ongelukkig achteraf? Zo nee, waarom niet?
Hoe verklaart u het verschil tussen het PVV – succes en de burgerpeiling? Zou het kunnen zijn dat de 2304 mensen die niet hebben gereageerd op uw verzoek de vragen in de burgerpeiling te beantwoorden zo ontevreden zijn over de overheid dat ze zelfs de moeite niet willen nemen om vragen van die overheid te beantwoorden? Dat zou dan betekenen dat de steekproef van de burgerpeiling niet representatief is maar selectief: alleen het oordeel van tevreden burgers.
Bent u bereid andere signalen zoals de uitslag van een peiling van de SP in Fatima, waarop u eerder niet wilde reageren, in het vervolg wel serieus te nemen?
Wat is uw analyse van de verkiezingsuitslag in Weert?
Wat gaat u doen voor een hogere opkomst en tevredenheid?
Is de burgerpeiling wel geschikt voor het verspreiden van een promotieboodschap

Gaarne deze vragen schriftelijk beantwoorden zodat ze kunnen worden betrokken bij het bespreken van de burgerpeiling.

Paul Lempens en Jan Tak
SP - Weert

U bent hier