h

Verkeer

10 februari 2015

Raad nog niet tevreden over uitleg kruising Beatrixlaan - Maaseikerweg

Foto: Peter Weekers / Buurtschap Moesel-1

Tijdens de commissievergadering Ruimte vanavond kregen raadsleden antwoorden op vragen die ze eerder stelden over de nieuwe plannen voor de mislukte kruising Maaseikerweg – Beatrixlaan. Voor de SP waren de antwoorden niet duidelijk genoeg wat de aanleiding was om er een agendapunt van te maken.

Lees verder
4 februari 2015

SP en VVD stellen wederom vragen over Stationsplein

De raadsleden Karin Duijsters (SP) en Joey Engelen (VVD) stelden vandaag wederom vragen over het Stationsplein. De perikelen spelen als sinds oktober en de aandachtspunten zoals de verlichting bij- en markering van fietsstallingen zijn tot op heden nog niet uitgevoerd ondanks toezeggingen. Er is al uitvoerig gesproken over dit plein.

Lees verder
16 januari 2015

Verbeteringen Stationplein overtuigen nog niet

Voor een deel worden de pijnpunten op en rond het veelbesproken nieuwe Weerter Stationsplein aangepakt maar er blijven er ook nog heel veel onaangeroerd bloot liggen. Dat is de conclusie die de SP moet trekken na een informatiebijeenkomst afgelopen woensdag.

Lees verder
15 januari 2015

Kritiek op plannen gemeente kruising Beatrixlaan - Maaseikerweg

Foto: Peter Weekers / Buurtschap Moesel-1

De Weerter gemeenteraad is net als buurtbewoners kritisch op de plannen die de gemeente heeft voor het aanpassen van de kruising Maaseikerweg – Beatrixlaan. Het kruispunt werd vorig jaar opgeknapt maar daarbij werden fouten gemaakt. De gemeente stelt voor om terug te gaan naar de oude situatie maar de buurt is het daarmee niet eens.

Lees verder
27 november 2014

Lang gekoesterde wens in vervulling: brug of tunnel spoorwegovergang Roermondseweg

De spoorwegovergang Roermondseweg ten oosten van Weert wordt vervangen door een brug of een tunnel. Gesprekken tussen de Provincie en spoorbeheerder Prorail zijn bijna afgerond. Een zogenaamde ‘ongelijkvloerse kruising’ is wat de SP betreft het belangrijkste onderdeel van de verbeteringen aan de N280 in Weert.

Lees verder
20 mei 2014

Zorg dat Weert bereikbaar is tijdens evenementen

Van 16 tot en met 18 mei is de stadstriathlon een mooi jaarlijks evenement in Weert. Deze editie werd getrakteerd op erg mooi weer. Echter is de bereikbaarheid van de stad en het centrum niet optimaal geweest, evenals de communicatie hierover. Bovendien zijn er werkzaamheden aan het spoor tussen Weert en Eindhoven met gevolgen van dien. Een vervelende samenloop van omstandigheden.

Lees verder
13 april 2013

Bassin nog dit jaar opgeknapt

Door herhaalde inzet van de SP heeft de Weerter gemeenteraad unaniem besloten dat het Bassin nog dit jaar wordt opgeknapt. Hiermee komt voor de (horeca)ondernemers een einde aan de jarenlange overlast en krijgt Weert er een mooi plein bij.

Lees verder
11 oktober 2012

Gevaarlijk kruispunt op initiatief SP aangepakt

Op initiatief van de SP is een onduidelijk en gevaarlijk kruispunt in het kantorenpark Centrum Noord in Weert aangepakt. Door het met belijning en haaientanden aangeven van de doorgaande route over het kruispunt is de voorrangs-situatie voor alle weggebruikers nu duidelijker geworden.

Lees verder
14 juni 2012

Gemeente gaat beter voorbereiden om verkeersoverlast te voorkomen

Stapvoets rijden op de Ringbaan Noord. Op de achtergrond links huizen aan de Ravenburg en in de verte rechts de rotonde Eindhovenseweg.Bij grote verkeersprojecten komt in de toekomst een nulmeting van verkeersbewegingen en neemt de gemeente een actieve rol als het gaat om het informeren van bewoners. Dat is de uitkomst van een discussie over de verkeersoverlast op en rond Boshoven door de in aanbouw zijnde turborotonde Ringbaan Noord - Eindhovenseweg. Aanleiding waren vragen van de SP en klachten van bewoners.

Lees verder
21 mei 2012

SP wil feiten rond verkeersproblemen rotonde Eindhovenseweg

De SP wil van de gemeente weten hoe het gaat met de verkeersomleidingen sinds de werkzaamheden aan de rotonde Eindhovenseweg/ Ringbaan Noord zijn gestart. Wat zijn de feiten over de toename van sluipverkeer, over een mogelijke toename van ongevallen, de toename van vrachtverkeer, en hoe ervaart men de gevolgen van de tijdelijke verkeersmaatregelen als drempels?

Lees verder

Pagina's

U bent hier