h

Lang gekoesterde wens in vervulling: brug of tunnel spoorwegovergang Roermondseweg

27 november 2014

Lang gekoesterde wens in vervulling: brug of tunnel spoorwegovergang Roermondseweg

De spoorwegovergang Roermondseweg ten oosten van Weert wordt vervangen door een brug of een tunnel. Gesprekken tussen de Provincie en spoorbeheerder Prorail zijn bijna afgerond. Een zogenaamde ‘ongelijkvloerse kruising’ is wat de SP betreft het belangrijkste onderdeel van de verbeteringen aan de N280 in Weert.

De plannen werden gisteren  gepresenteerd  tijdens een voorlichtingsavond van de Provincie over de N280 in de Poort van Limburg. De SP was daarbij aanwezig. Welke optie de beste is -een brug of een tunnel- dat moet nog blijken uit nader onderzoek en de voorkeur van diverse betrokken overheden en andere belanghebbenden.

In Weert worden er verder flinke aanpassingen gedaan aan de weg tussen de rotonde Ittervoorterweg bij ‘de Tos’ en de A2. Er wordt een nieuwe N280 aangelegd veelal ten noorden van de bestaande weg. Die nieuwe weg wordt tweebaans maar met gescheiden rijbanen. De huidige Roermondseweg met haar karakteristieke bomen blijft gehandhaafd en zal gebruikt worden als parallelweg langs de nieuwe N280 waar alle uitritten en kleinere wegen op uitkomen. Ook aan de andere kant komt zo’n parallelweg. Kruisend- of langzaam verkeer zal op de nieuwe, ruimere N280 dus niet meer te vinden zijn. (zie bijlage, tekening 2)

Ook de aansluiting met de A2 en de kruising met het Kanaal Wessem-Nederweert worden verbeterd. Er komen extra bruggen om zo plaats te maken voor de ruimere weg en de parallelwegen. Hierover is de provincie weer in gesprek met Rijkswaterstaat. (zie bijlage, tekening 3)

De SP is blij met alle aanpassingen waar ze trouwens eerder al voor pleitte. Aanwezigen tijdens de bijeenkomst in de Poort van Limburg vonden dat ook. Er waren vooral positieve reacties te horen.

Binnen de bebouwde kom van Weert zijn de plannen nog minder ver ontwikkeld. De opzet is ook hier het verbeteren van de doorstroming en veiligheid. Maar tegelijkertijd kan er ook een impuls gegeven worden aan het industrieterrein Moesdijk. Er zal de komende tijd nog overleg met de gemeente, ondernemers langs de weg en andere belanghebbenden plaatsvinden om dat zo goed mogelijk vorm te geven. (zie bijlage, tekening 1)

Op 10 december volgt meer duidelijkheid over de spoorwegovergang vanuit de Provincie en Prorail. Als alle overleggen, bezwaarprocedures en de besluitvorming in de Provinciale Staten vervolgens vlot verlopen kunnen de plannen voor de N280 vanaf 2016 uitgevoerd worden.

Uit 2012: Unanieme steun voor aanpassingen N280

Uit 2011: Nu wel kansen voor de Moesdijk?

U bent hier