h

SP kiest voor kwaliteit detailhandel Moesdijk

20 oktober 2011

SP kiest voor kwaliteit detailhandel Moesdijk

PDV-locatie MoesdijkDe detailhandel op de Moesdijk is weer in het nieuws. Het college van Weert stelt voor om hier alleen bepaalde typen winkels toe te staan. De SP kan zich in grote lijnen vinden in dit idee, maar wil dat de kwaliteit voorop staat.

“In de hele notitie wordt niet gesproken over kwaliteit, terwijl dat voor de SP een uitgangspunt is,” aldus SP-raadslid Bert Peterse. “De Moesdijk is erg rommelig. Het is geen mooie binnenkomer in Weert en ook het bedrijventerrein zelf is niet echt uitnodigend. Vanaf begin jaren '90 is het ene na het andere pand opgericht zonder duidelijke visie over het terrein als geheel. Er zijn al jaren plannen voor verbetering, maar niemand onderneemt actie. Dat is jammer. We hopen dat het voorstel waar het college nu mee komt een nieuwe aanjager is. Het toepassen van alleen bepaalde soorten winkels kan een middel zijn, maar is voor ons niet heilig.”

Het college stelt voor dat er geen grote discountsupermarkt of witgoedhandel op de Moesdijk mag komen. Peterse: “Ons uitgangspunt is dat de kwaliteit omhoog moet. Mensen gaan naar de Moesdijk en willen goed kunnen parkeren. Als we de kwaliteit van het gebied alleen kunnen verbeteren door een grote trekker een plek aan te bieden, dan is de SP daar niet op tegen. Daarbij blijft ons uitgangspunt dat dit niet ten koste mag gaan van wijksupermarkten en dat een dergelijke zaak niet in de binnenstad had kunnen worden gevestigd.”

PDV-locatie Moesdijk
Bedrijventerrein 'Moesdijk' in Weert

De SP was tegen een frunshoppark langs de A2. Peterse: “Dit park zou zowel ten koste gaan van de Moesdijk als de binnenstad en was daarmee een ongewenste ontwikkeling. Als partij blijven we ons inzetten voor de kwaliteitsverbetering van de Moesdijk, die staat bij ons voorop. Als de provincie aan de slag gaat met de N280, moet het opknappen van de Moesdijk hiermee gecombineerd worden. Hier pleiten we al sinds 2008 voor en het wordt tijd dat er wat gebeurd.”

Uit 2008: SP blij met afketsen 'frunshoppark'
Uit 2007: Opknappen Moesdijk beter dan nieuw megawinkelcentrum op Kampershoek

U bent hier