h

SP blij met afketsen ‘frunshoppark’

24 september 2008

SP blij met afketsen ‘frunshoppark’

 www.3d-partners.nlHet college van B&W maakte vandaag bekend dat het afziet van de ontwikkeling van een ‘frunshoppark’ op het toekomstige industrieterrein Kampershoek-Noord. In plaats daarvan wordt er gekozen voor het opknappen van industrieterrein Moesdijk. Dit is wat de SP altijd al pleitte, en de partij is daarom erg blij met het besluit.

Industrieterrein Moesdijk is de zogenaamde ‘PDV-lokatie’ van Weert. Hier liggen onder andere doe-het-zelf winkels, tuincentra, keuken/sanitair winkels, enzovoorts. Overeenkomst tussen deze winkels is dat ze te groot zijn om in het centrum van een stad te liggen. Vandaar dat ze vaak aan de rand van steden liggen op een zogenaamde Perifere Detailhandel Vestigings (PDV) locatie. Het frunshoppark zou de nieuwe Weerter PDV locatie moeten worden.

Om verschillende redenen had de SP kritiek op het frunshoppark. Het frunshoppark zou ten koste gaan van ondernemers in de binnenstad van Weert. Het was namelijk overduidelijk dat er overlap bestond tussen winkels in de binnenstad en winkels die op frushoppark gevestigd zouden gaan worden. En dat zorgt voor overaanbod. Winkeliers in de binnenstad waren hier terecht bezorgd over en zagen het frunshoppark daarom ook niet zitten.

Ook was het frunshoppark te grootschalig. Er werd uitgegaan van een veel groter bezoekersaantal om het park rendabel te maken dan haalbaar zou zijn geweest. Of zoals de gemeente het verwoord: ‘Onderzoek leerde dat de kans klein lijkt dat het Frunpark een echte trekker zal vormen voor mensen van buiten de regio. Dat zit ‘m in het feit dat het aanbod aan winkels in Weert voor de schaal van de stad en de regio al voldoende is.’

Om diezelfde reden bleek ook al snel dat er slechts ruimte is voor één PDV-locatie in Weert. Dat betekent dat de huidige locatie Moesdijk zou moeten verdwijnen. Veel winkeliers op deze locatie zagen dit niet zitten, en stelden zelfs op eigen kosten een plan op om het huidige terrein beter geschikt te maken als PDV-locatie en op te knappen. ‘Burgemeester en wethouders hebben er uiteindelijk voor gekozen de PDV-locatie aan de Roermondseweg/Moesdijk te herontwikkelen. Zo kan de Roermondseweg/Moesdijk als entree voor Weert worden omgevormd tot een kwalitatief hoogwaardig terrein. Deze keuze vereist een goede onderlinge samenwerking van de ondernemers en de bereidheid te investeren. Die bereidheid tot samenwerking is aanwezig en dat werpt op langere termijn haar vruchten af, is de opvatting van B&W.’ Aldus de gemeente in een persbericht.

Het opknappen van industrieterrein Moesdijk heeft nog een bijkomend voordeel vindt de SP. Het verleggen van de Roermondseweg naar de zuidzijde van het spoor wordt weer een flink stuk onwaarschijnlijker.

Het B&W-besluit zal binnenkort ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De SP zal uiteraard met het voorstel instemmen.

24-09-2008 Het persbericht op de website van de gemeente: B&W besluiten tot herontwikkelen locatie Roermondseweg / Moesdijk
28-01-2008 Winkeliers hoeven niet zo nodig te frunshoppen
18-10-2007 Frunshoppen in Weert, een megalomaan project
03-09-2007 Opknappen Moesdijk beter dan nieuw megawinkelcentrum op Kampershoek
09-08-2006 Vragen over frunshopping werkbezoek

U bent hier