h

Unanieme steun voor aanpassingen N280

22 maart 2012

Unanieme steun voor aanpassingen N280

Spoorwegovergang RoermondsewegDe gemeenteraad van Weert heeft unaniem ingestemd met enkele aanpassingen aan de N280. Zo wordt een linksafstrook gemaakt ter hoogte van de Intratuin en wordt een rotonde aangelegd bij de Ittervoorterweg.

SP-raadslid Bert Peterse: "Dit zijn de eerste aanpassingen aan de N280. Hiermee wordt deze weg al een stuk veiliger en wordt de doorstroming vergroot. Hopelijk wordt ook snel een tunnel onder of een brug over het spoor aangelegd. Eerder pleitte de SP er voor om de winkels aan de Moesdijk op te knappen in samenhang met de N280 binnen de bebouwde kom van Weert. De gemeente vraagt hier aandacht bij de provincie voor."

Voor de zomer starten de werkzaamheden en deze zijn voor het eind van het jaar afgerond.

De spoorwegovergang over de Roermondseweg (N280) net buiten Weert. Voor een betere doorstroming en veiligheid zou de SP hier graag een brug of tunnel zien.
De spoorwegovergang over de Roermondseweg (N280) net buiten Weert. Voor een betere doorstroming en veiligheid zou de SP hier graag een brug of tunnel zien.

Al in 2007 en 2008 pleitte de SP voor het aanpakken van deze gevaarlijke knelpunten.
SP kiest voor kwaliteit detailhandel Moesdijk

U bent hier