h

Raad nog niet tevreden over uitleg kruising Beatrixlaan - Maaseikerweg

10 februari 2015

Raad nog niet tevreden over uitleg kruising Beatrixlaan - Maaseikerweg

Foto: Peter Weekers / Buurtschap Moesel-1

Tijdens de commissievergadering Ruimte vanavond kregen raadsleden antwoorden op vragen die ze eerder stelden over de nieuwe plannen voor de mislukte kruising Maaseikerweg – Beatrixlaan. Voor de SP waren de antwoorden niet duidelijk genoeg wat de aanleiding was om er een agendapunt van te maken.

Want de antwoorden stellen niet tevreden. Ondanks dat de wethouder aangaf dat de stukken van de gemeente niet puur en alleen aansturen op de aanleg van een verbeterde T-splitsing, kregen de raads- en commissieleden wel die indruk. Buurtbewoners zien graag een rotonde op dit verkeersknelpunt. Uit de antwoorden blijkt dat een rotonde wel ongeveer twee keer zo duur is als een verbeterde T-splitsing.

Maar waar de raad ook nog steeds mee in haar maag zit is hoe de aanleg van de huidige T-splitsing zo mis heeft kunnen gaan. En wie is daar verantwoordelijk voor? Het heeft immers al geld gekost.

Inmiddels blijkt dat het ingenieursbureau dat de huidige T-splitsing heeft ontworpen fouten heeft gemaakt. Maar die fouten zijn daarna door niemand in het hele proces tussen het maken van de eerste tekeningen door het ingenieursbureau en het moment dat de schop al in de grond zat opgemerkt. Pas tijdens de aanleg van de huidige T-splitsing werd het blijkbaar duidelijk dat lange vrachtwagens en bussen de bocht niet kunnen nemen.

De raad wil nu meer inzicht in die fouten en vroeg ook aan het College van B&W of derden hier nog financieel voor aansprakelijk te stellen zijn.

Dankzij een alerte opmerking van raadslid Sijben van het CDA kan er al in de komende raadsvergadering een kleine aanpassing aan een bestemmingsplan voor het gebied worden gedaan zodat àls de raad voor een rotonde kiest er in ieder geval geen lange procedures doorlopen hoeven te worden.

Kortom, het dossier is nog lang niet gesloten. Op een later tijdstip, wanneer is nog niet duidelijk, zal het college van B&W met een voorstel voor het verbeteren van het kruispunt komen. De kritiek vanuit de raad is echter duidelijk en de wens ook. Een rotonde lijkt voor de meeste partijen de voorkeur te hebben.

Kritiek op plannen gemeente kruising Beatrixlaan - Maaseikerweg

U bent hier